Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Bergnäsbron, Luleå

Position 65°34,7N 22°07,6'E Sjökort 414, 4101

Klaffbro

Segelfri höjd: 7,3 m.

Broöppning sker vid ett tillfälle mellan kl 09:00 - 10:00, 19:00 - 20:00 vardagar utom dag före söndag och helgdag.

Öppning av bron beställs minst tre timmar i förväg.
Telefon: 070-25 61 051.

Nautisk information

För närvarande inga avlysningar

Från bron ges följande signaler:

Iso R Bron är stängd
Iso R + Iso Signal från fartyg har uppfattats
F R + F Bron kan ej öppnas
Iso R + F Bron håller på att öppnas
Iso G Bron är öppen. Passera.

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron.

Senast uppdaterad 2021-06-14