Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lotsbeställning

Beställning av lots till och från Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall, Härnösand och Ångermanälven.

Lotsningsservice: Kl. 00:00 - 24:00.

Preliminär lotsbeställning måste göras senast 24 timmar före bordning.
Definitiv lotsbeställning måste göras senast 5 timmar före bordning.

Lots beställs i första hand via MSW Reportal

Beställning kan också göras via Lotsbeställningscentral Gävle 
Telefon: 0771-63 06 10
E-post: northcoastpilot@sjofartsverket.se
VHF-kanal: 13,    Sundsvall, Söderhamn, Gävle
Anrop: "Lotsarna Bottenhavet"/"Northcoast Pilot"

Se även: Kontakt Lotsområde Gävle

OBS! För beställning av "biträde av lots" utanför lotsled gäller särskilda regler.

Beställningscentral för öppensjölotsning i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön
Beställning sker via Lotsbeställningen Malmö och måste inkomma senast 24 timmar före bordning.

Senast uppdaterad 2023-10-11