Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lotsbeställning

Beställning av lots till och från hamnarna inom Lotsområde Malmö och Kalmar. Även beställningscentral för öppensjölotsningar samt genomfartslotsningar i Öresund.

Lotsningsservice: Kl. 00:00 - 24:00

Beställning görs via Lotsbeställningen Malmö
Telefon: 0771-63 06 80
E-post: southcoastpilot@sjofartsverket.se
Se även: Kontakter lotsområde Malmö 

Beställningscentral för öppensjölotsning i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.
Beställning sker via Lotsbeställningen Malmö.
E-post: southcoastpilot@sjofartsverket.se

Fartyg på horisonten sett från lotsbåtens brygga.
Bordning vid boj M1 2021-06-25 Foto: C Jangvert

Senast uppdaterad 2023-10-11