Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Hudiksvall/Iggesund

Riktvärden och restriktioner för Hudiksvall, Iggesund och Stocka

Maximalt djupgående, dimensioner och bogserbåtskrav

 

Restriktioner 2023-08-20

Lotsplikt

Lotsplikt gäller för följande fartyg:

Hudiksvall, Iggesund (Skärnäs):
Alla fartyg med LOA 70m eller bredd 20m och över

Länkar:
Sjöfartsverket information om lotsplikt
Lotsplikt Transportstyrelsen

Två lotsar för Hudiksvall kajer/redd

Kryssningsfartyg kan beroende på egenskaper och storlek behöva beställa två lotsar, här sker en individuell prövning.

Senast uppdaterad 2023-10-11