Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Hudiksvall/Iggesund

Riktvärden och restriktioner för Hudiksvall, Iggesund och Stocka

Maximalt djupgående, dimensioner och bogserbåtskrav

 

Restriktioner 2023-08-20

Lotsplikt

Lotsplikt gäller för följande fartyg:

(a) Hudiksvall, Iggesund (Skärnäs):
(i)       Alla fartyg i lotspliktskategori 1
(ii)      Fartyg i lotspliktskategori 2 med LOA 80m eller bredd 15m och över
(iii)     Fartyg i lotspliktskategori 3 med LOA 90m eller bredd 16m och över

Dokument för nedladdning: Lotsplikt inom lotsområde Gävle

Två lotsar för Hudiksvall kajer/redd

Kryssningsfartyg kan beroende på egenskaper och storlek behöva beställa två lotsar, här sker en individuell prövning.

Senast uppdaterad 2023-10-11