Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Bogserbåtar

Regler för eskort- och hamnbogsering i Göteborg.

Eskortbogsering

I syfte att förbättra säkerheten är eskortbogsering till och från Göteborg obligatoriskt under följande förutsättningar:

Alla tankfartyg över 30 000 tdw, som är lastade, eller i barlast med ej gasfria tankar (med en flampunkt under 60 grader C).

Observera; Inertgas fyllda tankar är inte att betrakta som ”gasfria” tankar.

För tankfartyg är eskorterande bogserbåt obligatoriskt under ovan givna förutsättningar. Eskortbåten, bogserbåt av viss typ, ska då vara kopplad i fartygets akter från respektive till hamnens angöringsfyr/boj och till den punkt där sedvanlig hamnbogsering påbörjas.

Läs mer i följande dokument: Eskortbeslut / Dubbeleskort / Riktlinjer / Ordergivning

Hamnbogsering

Regler för hamnbogsering finns fr.o.m. den 1 juni 2016 angivna i Göteborgs hamns hamnföreskrifter. För att komma till regelverket, klicka på: Länk till Göteborgs hamns bogserbåtsregler

 

Beställning av bogserbåt

Bogserbåt beställs av befälhavare eller agent i förväg. Sen beställning kan orsaka väntetid och extra kostnad. Lotsarna i Göteborg och Svitzer samarbetar för att erbjuda säker bogserbåtsassistans. Bogserbåt beställs av Svitzer på telefon +46-31-109700.

 

Senast uppdaterad 2021-02-02