Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Bogserbåtar

Regler för eskort- och hamnbogsering i Göteborg.

Eskortbogsering

 

Följande fartyg skall använda eskortbogserbåt:

 

·   Alla lastade tankfartyg över 30 000 dwt

·   Barlastade tankfartyg över 30 000 dwt med tomma men ej gasfria tankar (restprodukter med en flampunkt under 60 grader C). Inertgasfyllda tankar är inte att betrakta som gasfria tankar.

 

För tankfartyg är eskorterande bogserbåt obligatoriskt under ovan givna förutsättningar. Eskortbåten, bogserbåt av viss typ, ska då vara kopplad i fartygets akter från respektive till hamnens angöringsfyr/boj och till den punkt där sedvanlig hamnbogsering påbörjas.

Läs mer i följande dokument: Eskortbeslut / Dubbeleskort / Riktlinjer / Ordergivning

Hamnbogsering

Regler för hamnbogsering finns fr.o.m. den 1 juni 2016 angivna i Göteborgs hamns hamnföreskrifter. För att komma till regelverket, klicka på: Länk till Göteborgs hamns bogserbåtsregler

 

Beställning av bogserbåt

Bogserbåt beställs av befälhavare eller agent i förväg. Sen beställning kan orsaka väntetid och extra kostnad. Lotsarna i Göteborg och Svitzer samarbetar för att erbjuda säker bogserbåtsassistans. Bogserbåt beställs av Svitzer på telefon +46-31-109700.

 

Senast uppdaterad 2023-10-11