Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Rutter

Färdplaner (rutter) för ECDIS och digitala sjökortssystem. Färdplanerna är framtagna av Sjöfartsverkets lotsar och är de rutter som i första hand används av lotsarna på respektive lotsstation.

De rutter som presenteras är de tänkta idealspår/korridorer som fartyget bör gå i. Rutterna ska däremot inte uppfattas som tvingande för enskilda fartyg. Beroende på till exempel mötande och annan trafik, eller övrig påverkan som väder och dylikt, kan avsteg från rutterna naturligtvis vara nödvändiga och då förenliga med gott sjömansskap.

Inkommande Från Via Till Anm
01 RTZ
01 HTML
Pilot #1 North Channel Frihamnen  
02 RTZ
02 HTML
Pilot #1 South Channel Frihamnen  
03 RTZ
03 HTML
Pilot #2 N. Trubaduren - North Channel Frihamnen  
04 RTZ
04 HTML
Pilot #2 N. Trubaduren - South Channel Frihamnen  
05 RTZ
05 HTML
Pilot #2 S. Trubaduren - North Channel Frihamnen  
06 RTZ
06 HTML
Pilot #2 S. Trubaduren - South Channel Frihamnen  
07 RTZ
07 HTML
Pilot #2 S. Trubaduren - North Channel Frihamnen Radius 1M
08 RTZ
08 HTML
Pilot #2 S. Trubaduren - South Channel Älvsborg Draft > 10m
09 RTZ
09 HTML
Pilot #3 North Vinga - South Channel Frihamnen  
10 RTZ
10 HTML
Pilot #VLCC North Channel Torshamnen  
11X RTZ
11X HTML
Sänkberget North Channel Arendalsterminalen Cruise vessels
12X RTZ
12X HTML
Sänkberget South Channel Arendalsterminalen Cruise vessels
13X RTZ
13X HTML
Sänkberget North Channel Amerikaterminalen Cruise vessels
14X RTZ
14X HTML
Sänkberget South Channel Amerikaterminalen Cruise vessels
Utgående Från Via Till Anm
31 RTZ
31 HTML
Frihamnen North Channel Pilot #1  
32 RTZ
32 HTML
Frihamnen South Channel Pilot #1  
33 RTZ
33 HTML
Frihamnen North Channel - N. Trubaduren Pilot #2  
34 RTZ
34 HTML
Frihamnen South Channel - N. Trubaduren Pilot #2  
35 RTZ
35 HTML
Frihamnen North Channel - S. Trubaduren Pilot #2  
36 RTZ
36 HTML
Frihamnen South Channel - S. Trubaduren Pilot #2  
37 RTZ
37 HTML
Frihamnen North Channel – S. Trubaduren Pilot #2 Radius 1M
38 RTZ
38 HTML
Älvsborg South Channel - S. Trubaduren Pilot #2 Draft > 10m
39 RTZ
39 HTML
Frihamnen South Channel - North Vinga Pilot #3  
40 RTZ
40 HTML
Torshamnen North Channel – S. Trubaduren Pilot #VLCC  
41X RTZ
41X HTML
Arendalsterminalen North Channel Ekeskärsbådan Cruise vessels
42X RTZ
42X HTML
Arendalsterminalen South Channel Ekeskärsbådan Cruise vessels
43X RTZ
43X HTML
Amerikaterminalen North Channel Ekeskärsbådan Cruise vessels
44X RTZ
44X HTML
Amerikaterminalen South Channel Ekeskärsbådan Cruise vessels

Ladda ner samtliga rutter för Göteborg här (RTZ-format)

Ladda ner Passage plan folder här

Områdesöversikt för kryssningsfartyg till Arentalsterminalen (kaj 751/752)

Områdesöversikt för kryssningsfartyg till Amerikaterminalen (kaj 36)

Viktig information

De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Tänk också på att positionsangivelser, ej korrekt ruttinmatning eller andra felkällor, inte på något sätt garanterar navigation i elektroniska sjökortssystem utan ska ses som ett komplement till radar och visuell navigering.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

Rutt 12X till Arendalsterminalen

Rutt 14X till Amerikaterminalen

Senast uppdaterad 2023-12-08