Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Rutter

Färdplaner (rutter) för ECDIS och digitala sjökortssystem. Färdplanerna är framtagna av Sjöfartsverkets lotsar och är de rutter som i första hand används av lotsarna på respektive lotsstation.

De rutter som presenteras är de tänkta idealspår/korridorer som fartyget bör gå i. Rutterna ska däremot inte uppfattas som tvingande för enskilda fartyg. Beroende på till exempel mötande och annan trafik, eller övrig påverkan som väder och dylikt, kan avsteg från rutterna naturligtvis vara nödvändiga och då förenliga med gott sjömansskap.

Inkommande Från Via Till Anm
01 Pilot #1 North Channel Frihamnen  
02 Pilot #1 South Channel Frihamnen  
03 Pilot #2 N. Trubaduren - North Channel Frihamnen  
04 Pilot #2 N. Trubaduren - South Channel Frihamnen  
05 Pilot #2 S. Trubaduren - North Channel Frihamnen  
06 Pilot #2 S. Trubaduren - South Channel Frihamnen  
07 Pilot #2 S. Trubaduren - North Channel Frihamnen Radius 1M
08 Pilot #2 S. Trubaduren - South Channel Älvsborg Draft > 10m
09 Pilot #3 North Vinga - South Channel Frihamnen  
10 Pilot #VLCC North Channel Torshamnen  
11X Sänkberget North Channel Arendalsterminalen Cruise vessels
12X Sänkberget South Channel Arendalsterminalen Cruise vessels
13X Sänkberget North Channel Amerikaterminalen Cruise vessels
14X Sänkberget South Channel Amerikaterminalen Cruise vessels
Utgående Från Via Till Anm
31 Frihamnen North Channel Pilot #1  
32 Frihamnen South Channel Pilot #1  
33 Frihamnen North Channel - N. Trubaduren Pilot #2  
34 Frihamnen South Channel - N. Trubaduren Pilot #2  
35 Frihamnen North Channel - S. Trubaduren Pilot #2  
36 Frihamnen South Channel - S. Trubaduren Pilot #2  
37 Frihamnen North Channel – S. Trubaduren Pilot #2 Radius 1M
38 Älvsborg South Channel - S. Trubaduren Pilot #2 Draft > 10m
39 Frihamnen South Channel - North Vinga Pilot #3  
40 Torshamnen North Channel – S. Trubaduren Pilot #VLCC  
41X Arendalsterminalen North Channel Ekeskärsbådan Cruise vessels
42X Arendalsterminalen South Channel Ekeskärsbådan Cruise vessels
43X Amerikaterminalen North Channel Ekeskärsbådan Cruise vessels
44X Amerikaterminalen South Channel Ekeskärsbådan Cruise vessels

Ladda ner samtliga rutter för Göteborg här (RTZ-format)

Ladda ner Passage plan folder här

Områdesöversikt för kryssningsfartyg till Arentalsterminalen (kaj 751/752)

Områdesöversikt för kryssningsfartyg till Amerikaterminalen (kaj 36)

Viktig information

De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Tänk också på att positionsangivelser, ej korrekt ruttinmatning eller andra felkällor, inte på något sätt garanterar navigation i elektroniska sjökortssystem utan ska ses som ett komplement till radar och visuell navigering.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

Rutt 12X till Arendalsterminalen

Rutt 14X till Amerikaterminalen

Senast uppdaterad 2023-05-17