Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lotsplikt

Information om lotsplikt inom Lotsområde Kalmar.

Tankfartyg på väg under bro
Foto: J. Kristoffersson

Sedan den 1 januari 2009 är det Transportstyrelsen som föreskriver om lotsplikt och lotsdispens på svenskt vatten. 

Lotsplikt gäller på svenskt inre vatten.

Information om lotsning, undantag samt maxgränser inom LO Kalmar, se länkar nedan.

Senast uppdaterad 2024-03-07