Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Rutter och Passage plans

Här kan du ladda ner färdiga rutter och passage plans för de olika lotslederna inom lotsområde Kalmar. Rutterna är framtagna av Sjöfartsverkets lotsar och är de färdvägar som i första hand används av lotsarna på respektive lotsstation.

Välj område för rutter till lokal hamn

Simrishamn-Karlskrona

 

 

Rutter i .rtz-format

Excel dokument

Karlshamn

Karlshamns hamnar Wp-lista

Sölvesborg

Rutter in/ut Wp-lista

Åhus

Rutter in/ut Wp-lista

Elleholm

Rutter in/ut Wp-lista

Karlskrona

Rutter in/ut Wp-lista

 

 

 

Degerhamn-Västervik

 

 

Rutter i .rtz-format

Excel dokument

Västervik

Rutter in/ut Wp lista

Flivik

Rutter in/ut Wp lista

Simpevarp

Rutter in/ut Wp lista

Oskarshamn

Rutter in/ut Wp lista

Jettersön

Rutter in/ut Wp lista

Kalmar

Rutter in/ut Wp lista

Degerhamn

Rutter in/ut Wp lista

Kalmarsund

Rutter in/ut Wp lista

Gotland

 

 

Rutter i .rtz-format

Excel dokument

Visby

Rutter in/ut Wp lista

Slite

Rutter in/ut Wp lista

Fårösund/Strå

Rutter in/ut Wp lista

Storungs/Kappelshamn

Rutter in/ut Wp lista

Klintehamn

Rutter in/ut Wp lista

Viktig information

De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Tänk också på att positionsangivelser, ej korrekt ruttinmatning eller andra felkällor, inte på något sätt garanterar navigation i elektroniska sjökortssystem utan ska ses som ett komplement till radar och visuell navigering.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

Senast uppdaterad 2023-10-11