Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Husum

Dessa normer skall ses som maxvärden och kan behöva skärpas pga. fartygstyp, vindriktning och andra omständigheter.

Farled / Kajer

Husum led 6705

Kajplats 1

Kajplats 2-3

Kajplats 4-7

LÖA

200 m

200 m

200 m

200 m

Djupgående

10,6 m

7,7 m 

8,5 m

10,5 m

 
 
 
 

Följande fartyg är begränsade av dagsljus samt minst tre nautiska mils sikt

 

Alla fartyg som har krav på två bogserbåtar.

 

Fartyg

 Kajområde

 Max tillåten vind

LÖA > 160 m och eller betydande vindarea

Alla kajer i området

10 m/s*

Fartyg med två lotsar

Alla kajer i området

8 m/s*

* Vindrestriktion baserad på bogserbåt av konventionell typ. Med bogserbåt av modern typ (ASD / Traktor) görs en speciell utvärdering.

 
 
 
 

 

Kajplats

LÖA

Ankomst

Avgång

1 - 3

100 m - 160 m

1

1

1 - 3

> 160 m

2

2

4 - 7

100 m - 160 m

1

1

4 - 7

> 160 m

2

2

 

  • För fartyg med funktionell bogpropeller, kan värdet reduceras med en bogserbåt.

  • Om fartyget har häckpropeller ("stern thruster"), dubbla propellrar kan värdet reduceras med ytterligare en bogserbåt.

  • Lotspliktiga bogserbåtar med pråm ska ha en assisterande bogserbåt.

  • Bogserbåt skall vid alla tillfällen tillhandahålla egen bogsertross

 
 
 

För fartyg som enligt bogserbåtskrav ska använda två bogserbåtar, används två lotsar.

Senast uppdaterad 2023-10-11