Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Rundvik

Dessa normer skall ses som maxvärden och kan behöva skärpas pga. fartygstyp, vindriktning och andra omständigheter.

Farledsbegränsningar

 

Maxmått

Rundviks hamn

 

 

Dödvikt

 

LÖA

130 m, > 130 m kan accepteras efter särskild prövning av lotsarna.
Lista med fartyg med dispens för LÖA > 130 m finns här.

Bredd

 

Djupgående

7,0 m

 

 
 
 
 

 

Följande fartyg är begränsade av minst en nautisk mils sikt

Farled

Rundvik

LÖA >

130 m

 

Fartyg

 Kajområde

 Max tillåten vind

LÖA < 110 m

Rundvik

14 m/s

LÖA 110 m - 130 m

Rundvik

14 m/s

LÖA 130 m - 155 m

Rundvik

10 m/s

LÖA 155 m - 173 m

Rundvik

8 m/s

Lotspliktig bogserbåt med släp

Rundvik

14 m/s

 

Rundvik

LÖA

Ankomst

Avgång

Anmärkningar

110 m - 130 m

1

1

Medelvind > 8 m/s

130 m - 155 m

1

1

*

155 m - 173 m

1

1

 

 

En bogserbåt definieras i, denna skrivelse, som ett fartyg byggt för bogsering och med en bollard pull om minst 20 ton.

*Avsteg från Bogserbåtsbestämmelser och vindrestriktioner kan göras vid enskilt anlöp / avgång vid gynnsamma yttre förhållanden samt hög teknisk standard på aktuellt fartyg.
-Restriktionerna för vind kan komma att ändras efter utvärdering
-Bogserbåtsassistans för fartyg utan fungerande bogpropeller utökas med en bogserbåt (10 ton)
(Ref TS: TSS 2013:116  -  Rek Rundviks hamn farled 722)

För fartyg med dispens, med LÖA > 155 m används två lotsar.

Senast uppdaterad 2021-02-04