Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Rundvik

Dessa normer skall ses som maxvärden och kan behöva skärpas pga. fartygstyp, vindriktning och andra omständigheter.

 

Farled / Kaj

Rundviks hamn

Dödvikt

 

LÖA

130 m, > 130 m kan accepteras efter särskild prövning av lotsarna.

Djupgående

7,0 m

 

 
 
 
 

 

Följande fartyg är begränsade av minst en nautisk mils sikt

Farled

Rundvik

LÖA >

130 m

 

Fartyg

 Kajområde

 Max tillåten vind

LÖA < 110 m

Rundvik

14 m/s

LÖA 110 m - 130 m

Rundvik

14 m/s

LÖA 130 m - 155 m

Rundvik

10 m/s

LÖA 155 m - 173 m

Rundvik

8 m/s

Lotspliktig bogserbåt med släp

Rundvik

14 m/s

 

Rundvik

LÖA

Ankomst

Avgång

Anmärkningar

110 m - 130 m

1

1

Medelvind > 8 m/s

130 m - 155 m

1

1

*

155 m - 173 m

1

1

 

 

En bogserbåt definieras i, denna skrivelse, som ett fartyg byggt för bogsering och med en bollard pull om minst 20 ton.

*Avsteg från Bogserbåtsbestämmelser och vindrestriktioner kan göras vid enskilt anlöp / avgång vid gynnsamma yttre förhållanden samt hög teknisk standard på aktuellt fartyg.
-Restriktionerna för vind kan komma att ändras efter utvärdering
-Bogserbåtsassistans för fartyg utan fungerande bogpropeller utökas med en bogserbåt (10 ton)
(Ref TS: TSS 2013:116  -  Rek Rundviks hamn farled 722)

För fartyg med dispens, med LÖA > 155 m används två lotsar.

Senast uppdaterad 2023-10-11