Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Luleå

Dessa normer skall ses som maxvärden och kan behöva skärpas pga. fartygstyp, vindriktning och andra omständigheter.

 

Farleder / kajer

Sandöleden

Sandgrönnleden

Svartösundet

Södra hamnen /  Kryssningskaj

LÖA

240 m*

 

LPP 200 m

180 m

Bredd

33 m*

 

33 m*

30 m

Djupgående

10,7 m

8,7 m

10,7 m

7,0 m

*  Större LÖA / Bredd kan accepteras efter särskild prövning av lotsarna. Om en större LÖA / Bredd accepteras sänks max djupgående till max 10,6 m.

 

Victoriahamnen

  • Manöverutrymme för bogserbåt, LÖA + 50 m fri kaj för och akter om fartyget.

 
 
 
 

Fartyg

Område

Max tillåten vindhastighet

Alla kryssnings fartyg

Kryssningskajen / Svartö

10 m/s

LÖA > 200 m och eller Bredd > 30 m

Alla kajer / Lastad kondition

15 m/s

LÖA > 200 m och eller Bredd > 30 m

Alla kajer / Ballast kondition

10 m/s

LÖA > 240 m och eller Bredd > 33 m

Alla kajer

10 m/s

*Vid fast isränna kan avsteg från dessa kriterier göras i samråd med lots och isbrytare.

 

 

Följande fartyg är begränsade av dagsljus samt minst en nautisk mils sikt

 

Fartyg LÖA större än 200 m och / eller bredare än 30 m.

 

*Vid fast isränna kan avsteg från dessa kriterier göras i samråd med lots och isbrytare.

 
 

 

För fartyg som är begränsade av dagsljus, skall lotsstart ske senast / tidigast:

Bordningspunkt / Kaj

Ankomst [före solens upp resp. nedgång]

Avgång [före solens upp resp. nedgång]

Farstugrund

2 h

 

Larsgrund

1 h

 

Sandskär

 

45 min

Victoriahamnen

 

1 h

Uddebo

 

1 h

Svartön

 

1 h

 
 
 

 

Victoriahamnen / Sandskär

Dödvikt [dwt]

Särskild utrustning

Ankomst

Avgång

5000 - 10 000

nej

1

1

10 000 - 25 000

ja

1

0

10 000 - 45 000

nej

2

2

25 000 - 45 000

ja

2

1

> 45 000

ja

2

2

> 45 000

nej

3

2

 

 

Uddebo oljehamn

Dödvikt [dwt]

Särskild utrustning

Ankomst

Avgång

3000 - 10 000

ja

1

0

3000 - 10 000

nej

1

1

10 000 - 25 000

ja

1

1

10 000 - 45 000

nej

2

2

25 000 - 45 000

ja

2

1

> 45 000

ja

2

2

> 45 000

nej

3

2

 

 

Victoriahamnen, inre kajen

Dödvikt [dwt]

Särskild utrustning

Ank

Avg

> 5000

oavsett utrustning

1

1

 

 

Svartön (kryssningskaj)

Dödvikt [dwt]

Särskild utrustning

Ank

Avg

 

 

Avgörs, fall till fall

Avgörs, fall till fall

 

  • Med särskild utrustning menas: Fungerande bogpropeller, häckpropeller eller annan särskild manöverutrustning som väsentligt förbättrar fartygets manöverförmåga.

  • Vid ankomst skall den aktra bogserbåten vara av ASD / Traktor typ.

 

Länk till det officiella dokumentet, för bogserbåtsbestämmelserna i Luleå.

 

En bogserbåt definieras i, denna skrivelse, som ett fartyg byggt för bogsering
och med en bollard pull om minst 26 ton.

 

 
 
 
 
 
 

För fartyg med LÖA > 200 m och eller bredd > 30 m används två lotsar.

Senast uppdaterad 2024-02-01