Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Piteå

Dessa normer skall ses som maxvärden och kan behöva skärpas pga. fartygstyp, vindriktning och andra omständigheter.

Restriktioner

 

Farleder

Haraholmen

Munksund / Pitsundet

Sandholmen

LÖA

250 m

100 m

90 m

Bredd

35 m

17,5 m

13,5 m

Djupgående

11,2 m

5,8 m

  
 

 

Fartyg

Område

Max tillåten medelvind

LÖA > 170 m och eller Bredd > 30 m

Haraholmen, alla kajer

14 m/s

Alla lotsade fartyg

Munksund / Sandholmen

8 m/s

*Vid fast isränna kan avsteg från dessa kriterier göras i samråd med lots och isbrytare.

 

 

 
 

Siktrestriktioner inom Piteå område

Fartyg

Område

Siktrestriktion

LÖA > 170 m och eller Bredd > 30 m

Haraholmen

Dagsljus samt minst en nautisk mils sikt

Alla lotsade fartyg

Munksund / Sandholmen

Dagsljus samt minst två nautiska mils sikt

 

 

 
 

Fartyg

Område

Strömrestriktion

Alla lotsade fartyg

Pitsundet / Munksund

Max flöde: 400 m3/s i Sikfors

Alla lotsade fartyg

Sandholmen (Hortlax)

Max flöde: 300 m3/s i Sikfors

 

 

L.Ö.A. / DW

Ankomst

Avgång

130 m - 150 m CPP

1

1

130m - 150 m FPP

2

2

> 150 m

2

2

> 45 000 dwt / med last över 25 000 dwt

3

2

Oljekajen; Fartyg utan fungerande bogpropeller, > 160 m*

3

2

Vid fast isränna kan avsteg från dessa kriterier göras i samråd med lots och isbrytare.

 

  • Fungerande bogpropeller/häckpropeller kan räknas som en bogserbåt.

  • * Ingen del av fartyg förtöjt på kajplats #2 får sticka ut förbi kajhörnet mot kaj #1 under den tid manövrering till kaj pågår. I det fall trossar är dragna från fartyg förtöjt på kaj #2 till kaj #1 skall även dessa tas bort.

 

En bogserbåt definieras i, denna skrivelse, som ett fartyg byggt för bogsering
och med en bollard pull om minst 20 ton.
Då två bogserbåtar krävs enligt dessa normer skall den sammantagna kraften
vara minst 50 ton bollard pull.

 
 

För fartyg med LÖA > 200 m och eller bredd > 30 m används två lotsar.

Senast uppdaterad 2024-02-01