Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Skellefteå

Dessa normer skall ses som maxvärden och kan behöva skärpas pga. fartygstyp, vindriktning och andra omständigheter.

 

Farleder

Skelleftehamn / inre hamnen

Rönnskär

Skelleftehamn / oljekajen

LÖA

205 m

200 m*

180 m

Bredd

35 m

35 m

35 m

Djupgående

8,3 m

12 m

9,3 m

*  Större LÖA / Bredd kan accepteras efter särskild prövning av lotsarna. 

 

 

Fartyg

 Kajområde

 Max tillåten medelvind

LÖA > 160 m och eller Bredd > 30 m

Rönnskär: Fullastad kondition

14 m/s

LÖA > 160 m och eller Bredd > 30 m

Rönnskär: Ballast kondition

10 m/s

LÖA > 160 m och eller Bredd > 30 m

Skelleftehamn / Oljekajen: Fullastad kondition

14 m/s

LÖA > 160 m och eller Bredd > 30 m

Skelleftehamn / Oljekajen: Ballast kondition

10 m/s

LÖA > 160 m och eller Bredd > 30 m

Skelleftehamn / Inre hamnen

 8 m/s

*Vid fast isränna kan avsteg från dessa kriterier göras i samråd med lots och isbrytare.

 

Följande fartyg är begränsade av dagsljus, samt minst en nautisk mils sikt

Rönnskär

Oljekajen

Skelleftehamn / Inre hamnen

 

 

Fartyg längre än 150 m

med fast propeller / ej fungerande bog

Fartyg som behöver bogserbåtsassistans och är längre än 160 m

Fartyg som behöver bogserbåtsassistans och är längre än 160 m

Fartyg som behöver bogserbåtsassistans och är längre än 160 m

 

 

Rönnskär / Oljekajen / Skelleftehamn

 

L.Ö.A. / DW

Ankomst

Avgång

130 m - 150 m CPP

1

1

130 m - 150 m FPP

2

2

> 150 m

2

2

> 45 000 dwt / med last över 25 000 dwt

3

2

Oljekajen; Fartyg utan fungerande bogpropeller, > 160 m

3

2

Vid fast isränna kan avsteg från dessa kriterier göras i samråd med lots och isbrytare.

 

  • Fungerande bogpropeller/häckpropeller kan räknas som en bogserbåt.

 

En bogserbåt definieras i, denna skrivelse, som ett fartyg byggt för bogsering
och med en bollard pull om minst 20 ton.
Då två bogserbåtar krävs enligt dessa normer skall den sammantagna kraften
vara minst 50 ton bollard pull.

 

För fartyg med LÖA > 200 m och eller bredd > 30 m används två lotsar.

Med undantag för Skelleftehamn / inre hamnen där gränsen är LÖA > 160 m bredd > 28 m.

Senast uppdaterad 2023-10-11