Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Umeå

Dessa normer skall ses som maxvärden och kan behöva skärpas pga. fartygstyp, vindriktning och andra omständigheter.

 

Farleder / Kajer

Umeå hamn / torrlast

Umeå hamn / Oljekajen

Obbola oljekaj

Dödvikt

 

55 000 ton

45 000 ton

LÖA

215 m

215 m

200 m

Bredd

33 m

33 m

 

Djupgående

10,2 m

10,2 m

L < 185 m:  10,2 m

L 185 - 200 m: 7,6 m


Vid nedsatt sikt bedömer tjänstgörande lots om tabellvärdet bör reduceras.

 

 
 
 
 

 

Följande fartyg är begränsade av dagsljus, samt minst en nautisk mils sikt

Farleder

Umeå hamn / torrlast

Umeå hamn / Oljekajen

Obbola oljekaj

Dödvikt >

25 000 ton

21 000 ton

17 000 ton

LÖA >

   

185 m

Djupgående >

9,2 m

9,0 m

9,0 m

 

 

 

Kajplats

Djupgående

Ankomst

Avgång

2 - 6

6,0 - 7,3 m

1

1

1, 7 - 10

5,0 - 10,2 m

1*

1*

 

     

 

* efter bedömande

 

En bogserbåt definieras i, denna skrivelse, som ett fartyg byggt för bogsering
och med en bollard pull om minst 23 ton.
Då två bogserbåtar krävs enligt dessa normer skall den sammantagna kraften
vara minst 52 ton bollard pull.

 
 

Kajer

Max djupgående

Anmärkning

1

5,0 m

 

2 - 6

7,3 m

Djupg. > 6 m = bogserbåt

7 - 8

8,8 m

 

9 - 10

10,0 m

 

Oljekajen

10,2 m

 

Gustavsudde

10,2 m

 

Färejterminalen

7,0 m

 
 
 

För fartyg med LÖA > 200 m och eller bredd > 30 m används två lotsar.

Reservation måste göras med hänsyn till ytterligare en mängd faktorer som påverkar bedömningen av det enskida fallet t.ex. nedsatt sikt, höga vindstyrkor, strömsättning, fartygets tekniska stansdard, farledens utmärkning för mörkernavigering, bogserbåtsassistans som kan medföra reducering av riktvärdena m.m.

Under gynnsamma yttre förhållanden kan fartyg med mycket god manöverförmåga och hög teknisk standard tillåtas överskrida angivna riktvärden.

 

Senast uppdaterad 2024-02-01