Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Öresundslotsning

Vi tillhandahåller lotsar för genomfartslotsning igenom Öresund

Från Till Distans Tid 11 knop Tid 13 knop
M1 Trelleborgs redd 72 6,5 5,5
M1 Flinten SW 46 4,2 3,5
Malmö redd Flinten SW 13 1,2 1,0

Beställning och bordning
Beställning görs via   Lotsbeställningen Malmö
Beställning minst 12 timmar före lotsningens början (se även "Lotsbeställning").

Helsingborgs lotsstation arrangerar bordning för fartyg från norr.
Malmö lotsstation arrangerar bordning för fartyg från söder.
Förutom destination, ETA, brutto, last, djupgående ska även högsta höjd över vattenytan anges.

Om beställning gäller öppensjölotsning till hamnar i Östersjön, Skagerrak eller Kattegatt ska beställningen ske minst 24 timmar före lotsningens början.

 

Bordning sker för sydgående fartyg: 
Boj M1 (N 56°07' O 012°31',70)
Boj Malmö redd  (N 55°38',5 N 012°57')

Bordning sker för nordgående fartyg:
Trelleborgs redd (N 55°20' O 013°08')
3nm SSW från fyren Flintrännan SW (N 55°28,2 E 012°43,0

 

Senast uppdaterad 2021-02-03