Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lotsområde Malmö

Välkommen till lotsområde Malmö! Sjöfartsverket genom lotsområde Malmö erbjuder lotsning genom Öresund, öppensjölotsning till och från alla hamnar i Östersjön, Kattegat och Skagerrak samt lotsning till samtliga hamnar i Lotsområde Malmö.

Öresundsbron i gryning.
Foto: C Jangvert 2022-08-12

Sidorna innehåller information för fartyg som anlöper hamnarna mellan Varberg och Ystad. Den operativa personalen för lotsområde Malmö, administrativ personal samt lotsar och båtmän, finns placerade på någon av våra tre lotsstationer inom området vilka är Halmstad, Helsingborg och Malmö. Meddelanden på dessa sidor är ett urval av information och beslut av allmänt intresse. För komplett nautisk information hänvisas till sjökort, Ufs (Underrättelser för sjöfarande), navigationsvarningar samt länsstyrelsernas föreskrifter och beslut.

Genvägar

Senast uppdaterad 2023-10-02