Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Rönnäng / Ängholmen

Information rörande Rönnäng / Ängholmen

Lotsplikt

Sedan den 1 januari 2009 är det Transportstyrelsen som föreskriver om lotsplikt och lotsdispens på svenskt vatten.

Lotsplikt gäller för följande fartyg:

Hätteberget - Rönnäng/Ängholmen

Fartyg tillhör lotspliktskategori 1: Alla fartyg

Fartyg tillhör lotspliktskategori 2: Längd 70m Bredd 14m Djupg. 4,5m

Fartyg tillhör lotspliktskategori 3: Längd 70m Bredd 14m Djupg. 4,5m

För ytterligare information om lotspliktsgränser per led, defnition av lotspliktskategorier, lotsdispensförfarande, lotspliktslinjer och bordningsplatser samt regler vid bogsering, hänvisas till Transportstyrelsen.

Bordningspunkt

Hätteberget - Rönnäng/Ängholmen

Hätteberget 2NM SW Hätteberget Lt.

Farleder

Farled

Max djupgående

Hätteberget - Rönnäng / Ängholmen

5m 

Vind och sikt-restriktioner

 

Rönnäng

Begränsningar för gång i farled under mörker

Under mörker lotsas inga fartyg till/från Rönnäng:

Ankomst Hätteberget morgon:
0,5 timma före solens uppgång.
Ankomst Hätteberget kväll:
1 timma före solens nedgång.

Tidigaste/senaste avg.tid Rönnäng:

Avg. Morgon:
Tidigast 0,5 timmar före solens uppgång.
Avg. Kväll:
Senast 0,5 timma före solens nedgång.
 

Vindrestriktion

Till/från Astrids fisks kaj lotsas inga fartyg över loa 87m vid vindstyrkor över 7 m/s.

 

Ängholmen

Fartyg lotsas till kaj under mörker förutsatt att enslinjen vid Ängholmen är i drift. OBS! undantagsfall enligt nedan.

Bogserbåtar med pråm lotsas inte under mörker då gäller följande tider:

Ankomst Hätteberget morgon:
0,5 timma före solens uppgång.
Ankomst Hätteberget kväll:
1 timma före solens nedgång.

Tidigaste/senaste avg.tid Ängholmen:

Avg. Morgon:
Tidigast 0,5 timmar före solens uppgång.
Avg. Kväll:
Senast 0,5 timma före solens nedgång.

Begränsning vid nedsatt sikt

 

Ankringsområden

På Älgöfjorden, sydväst Älgön , finns ankarplats med ca 25m djup och botten av lera.

På Hakefjorden, nord om Älgön finns ankarplats med botten av lera. 50 m - 25 m.

Övrig Information

För övrig information rörande Rönnäng eller Ängholmen kontakta hamnansvariga.

Astrids Fisk

 

Senast uppdaterad 2023-10-11