Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lotsbeställning

En avisering om behovet av lots ska göras i samband med fartygsanmälan i MSW Reportal. MSW Reportal nås via Sjöfartsverkets webbplats. Beställning via lotsbeställningscentralen görs endast om MSW Reportal inte är möjligt att använda.

Lotsbeställningscentral Marstrand- för Bohuskusten

Telefon: 0771 - 63 06 50

Marstrand, Lysekil - VHF 10

E-post: westcoastpilot@sjofartsverket.se

Bordningspunkter

Lotsstation

Bordningspunkt

Position

Lysekil - Strömstad
Nord Hälsö

Nord Hälsö - Väst Nord Väst om Nord Hälsö

N 58 58,2
E 11 03,1

Lysekil - Strömstad Ramskär

Ramskär - Syd om Ramskär

N 58 44,0
E 10 59,6

Lysekil - Brofjorden  

Bordningspunkt 1 - sydväst om Brofjordens angöringsboj

N 58 14,3
E 11 11,3

Lysekil- Brofjorden
>20 000 tdw.

Bordningspunkt 2 - sydväst om Brofjordens angöringsboj

N 58 13,3 
E 11 08,8

Marstrand

Sydväst om Hätteberget fyr

N 57 50,5 
E 11 24,9

Beställningscentral för öppensjölotsning i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.

Beställning sker via Lotsbeställningen Malmö och måste inkomma senast 24 timmar före bordning.

Senast uppdaterad 2023-10-11