Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Bogserbåt Norrköping

Bogserbåtsrestriktioner gällande lotsade fartyg i Norrköping

Generell restriktioner

Restriktionerär beräknade för normala strömförhållanden och för max vindstyrka på 8 m/s. Vid onormala strömförhållanden och vindstyrkor över 8 m/s kan det bli aktuellt med fler bogserbåtar än vad som föreskrivs enligt dessa restriktioner.

Lotsen avgör efter samråd med fartygets befälhavare från fall till fall huruvida en planerad fartygsoperation kan utföras med tillräckliga säkerhetsmarginaler. Faktorer som ligger till grund för denna bedömning kan t.ex. vara: styrka och riktning på vind och ström, manöverutrymme, fartygets lateralplansyta över och under vatten, fartygets egen manöverförmåga, UKC (under keel clearance), aktuellt djupgående, förhållande längd/bredd, vilken sida till kaj vid ankomst och avgång (behöver fartyget vändas), tillgängliga bogserbåtstyper etc.

Bogserbåt med pråm av så kallad pusher typ det vill säga när bogserbåten puttar pråmen framför sig räknas som ett vanligt fartyg med den sammanlängda längden av bogserbåt och pråm.

Bogserbåt med släp är skyldiga att anlita en bogserbåt för manövrering oavsett storlek.

För fartyg som anlöper Norrköpings hamn regelbundet finns möjlighet att ansöka om avsteg från nedan restriktioner. En avstegsansökan, via lotsområdeschefen, måste alltid föregås av en utvärdering av lotsar för både ankomst och avgång.

Vid ett enbogsersbåtsjobb förutsätts bogserbåten vara av typ ASD om inte annat meddelas.

Vid lotsbeställning ska antal beställda bogserbåtar och typ anges.

För ytterligare information se respektive hamn/kaj enligt tabeller över bogserbåtsrestriktioner nedan.

Norrköpings inre hamn

LOA Normalfartyg Bogpropeller Bog
+CPP
+Normal roder
Bog
+CPP
+Aktivt roder
Bog
+akter truster
el azipod
Bog
+två propeller
+två roder
<100 0 0 0 0 0 0
100-120 1*(0) 0 0 0 0 0
120-130 2*(1) 1 1*(0) 0 0 0
130-140 2 1 1*(0) 1*(0) 0 0
140-150 2 2 1 1 1 0
150-160 2 2 2*(1) 2*(1) 1 1
>160 2 2 2 2 2 2

*Om fartyget ej ska vändas kan antalet bogserbåtar reduceras

Kaj 38 & 40

LOA Normalfartyg Bogpropeller Bog
+CPP
+Normal roder
Bog
+CPP
+Aktivt roder
Bog
+akter truster
el azipod
Bog
+två propellrar
+två roder
<90 0 0 0 0 0 0
90-110 1*(0) 0 0 0 0 0
110-120 1 0 0 0 0 0
120-130 2 1 0 0 0 0
130-140 2 1 1 0 0 0
140-150 2 2 1 1 0 0
>150 2 2 2 2 2 2

*Om fartyget är vänt med stäven utåt på avgång kan antalet bogserbåtar reduceras. 

 

Ramshäll & Tallbacken

LOA Normalfartyg Bogpropeller Bog
+CPP
+Normal roder
Bog
+CPP
+Aktivt roder
Bog
+akter truster
el azipod
Bog
+två propellrar
+två roder
<90 0 0 0 0 0 0
90-120 1 0 0 0 0 0
120-130 2 1 0 0 0 0
130-145 2 1 1 0 0 0

Supra (Yara terminal)

LOA Normalfartyg Bogpropeller Bog
+CPP
+Normal roder
Bog
+CPP
+Aktivt roder
Bog
+akter truster
el azipod
Bog
+två propellrar
+två roder
<max (116) 1 0 0 0 0 0

 

Pampus 1

LOA Normalfartyg Bogpropeller Bog
+CPP
+Normal roder
Bog
+CPP
+Aktivt roder
Bog
+akter truster
el azipod
Bog 
+två propellrar
+två roder
<100 0 0 0 0 0 0
100-120 1 0 0 0 0 0
120-130 2 0 0 0 0 0
130-150 2 1 0 0 0 0
150-175 2 2 1 1 1 0
175-190 2 2 2*(1) 2*(1) 1 1
190-260 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2)

*Vid avgång kan antalet bogserbåtar reduceras

Pampus 3

LOA Normalfartyg Bogpropeller Bog
+CPP
+Normal roder
Bog
+CPP
+Aktivt roder
Bog
+akter truster
el azipod
Bog
+två propellrar
+två roder
<110 1* 0 0 0 0 0
110-130 2* 1* 0 0 0 0
130-140 2* 1* 1* 1* 0 0
140-150 2* 2* 1* 1* 1* 0

*Om fartyg ej ska vändas, kan antalet bogserbåtar reduceras. 

 

Pampus 2-10

LOA Normalfartyg Bogpropeller Bog
+CPP
+normalt roder
Bog
+CPP
+aktivt roder
Bog
+akter truster
el azipod
Bog 
+två propellrar
+ två roder
<100 0 0 0 0 0 0
100-130 1 0 0 0 0 0
130-150 2 1 0 0 0 0
150-170 2 1 1 1***(0) 1***(0) 0
170-210 2 2 2 2 2**(1) 1
210-260 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2)

*Vid avgång kan antalet bogserbåtar reduceras
**Om fartyget ej skall vändas kan antalet bogserbåtar reduceras
***Vid avgång och styrbord till kaj, kan antalet bogserbåtar reduceras

Braviken

RoRo kajen

LOA Normalfartyg Bogpropeller Bog
+CPP
+Normalt roder
Bog
+CPP
+Aktivt roder
Bog
+akter truster
el azipod
Bog
+två propellrar
+två roder
<90 0 0 0 0 0 0
90-120 1 1 0 0 0 0
120-140 2 1 0 0 0 0
140-150 NA 1 1 1 0 0

Vanliga kajen

LOA Normalfartyg Bogpropeller Bog
+CPP
+Normalt roder
Bog
+CPP
+Aktivt roder
Bog
+akter truster
el azipod
Bog
+två propellrar
+två roder
<90 0 0 0 0 0 0
90-120 1 0 0 0 0 0
120-145 2 1 0 0 0 0
145-160 2 2 1 1 0 0
>160 NA NA 1 1 1 1

Djurön

LOA Normalfartyg Bogpropeller Bog
+CPP
+Normal roder
Bog
+CPP
+Aktivt roder
Bog
+akter truster
el azipod
Bog
+två propellrar
+två roder
<110 0 0 0 0 0 0
110-140 1 0 0 0 0 0
140-150 2 1 0 0 0 0
150-175 2 2*(1) 1 1 0 0
175-200 2 2 2 2 1 0
200-240 3*(2) 3*(2) 3*(2) 3*(2) 2 2

Senast uppdaterad 2022-05-09