Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Norrköpings inre kajer

Information om kajer i inre hamnen av Norrköping

Fartygsstorlekar och tillåtet maximalt djupgåender (TMD) i meter för kajer i Norrköpings inre hamn. 

Detta beslut sammanställer de maximala fartygsdimensioner som erfarenhetsmässigt, med en godtagbar säkerhet, kan lotsas under normala förhållanden i olika farleder/hamnar inom området Oxelösund/Bråviken.
Värdena gäller för medelvattenstånd. Observera att under vår och försommar kan vattenståndet ofta varaktigt vara under medelvattenstånd.
Om inte annat anges i sammanställningen förutsätts att aktuellt fartyg har normalt god teknisk standard och manöverförmåga. Det förutsätts även att lokala restriktioner för bogserbåtar efterföljs.

Förbehåll görs för bl.a. aktuella sikt-, is- och vindförhållanden, vilka temporärt kan begränsa
möjligheterna för lotsning.
Undantagsvis kan större dimensioner medges under gynnsamma yttre förhållanden för fartyg
med hög teknisk standard och mycket god manöverförmåga. Dessa undantag ges från fall till fall i samråd med Nautiskt råd (NR) och CLO (Chefen för lotsområdet).

Det är alltid berörd lots som slutligen bedömer om rådande omständigheter
är sådana att en säker lotsning kan utföras.

Mäklarna rekommenderas alltid att i god tid inhämta förhandsbesked för fartyg på eller nära en max dimension. Därvid bör information lämnas om utrustning och standard som kan påverka fartygets manöverförmåga.

Sjöfartsverket förebehåller sig rätten att utan föregående notis ändra uppgifterna i denna sammanställning.

Kajer och leder i Norrköpings inre hamn

PAMPUSRÄNNAN:
Bredd = 100m UKC = 1.4m
Vind & Sikt, Se länk

LINDÖKANALEN:
Bredd = 45–60m UKC = 1,1m
Vind & Sikt, Se länk

LINDÖKANALEN - Maximala mått för fartyg

Dag/Mörker TMD UKC L B
D 7,1 1,1 165 26,0
M 7,1 1,1 165 23,0

Observera! Vissa kajer har andra max mått än ovan. 

Kajer inre hamnen

  Dag/Mörker TMD  UKC  L B
KAJ 61 (RORO) D/M 6,4 0,6    
 KAJ 43 - 59
 
D/M 7,1 0,6    
 KAJ 17 - 41
 
D/M 6,4 0,6    
 KAJ 38 *(Tyngdlyft) 
 
 
D 7,1 0,6 155 24,0
  M 7,1 0,6 140 23,0

*= Om ett fartyg ligger på kaj 40, är max  tillåten fartygslängd till T38 = 135 meter

KAJ 40 D 7,1 0,6 155 24,0
  M 7,1 0,6 140 23,0
Cementa D/M 6,3 0,6 125 19,0

Kajer innanför Händelöbron

Passage av Händelöbron till kajerna Ramshäll och Tallbacken Dag/Mörker TMD UKC L B
  D 7,1 0,9 145 22
  M 7,1 0,9 120 17,0*
  M 7,1 0,9 136 20,0 MGMF
           

MGMF= Mycket God ManöverFörmåga
* Lastade konventionella fartyg vid gynsamt väder.

Supra D/M 6,0 0,6 115 15,0

Passage av inneliggande fartyg vid Supra kajen är ej tillåtet.
För ankomst/avgång Supra krävs fungerande bogpropeller. 

Senast uppdaterad 2021-01-22