Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Norrköpings inre kajer

Information om kajer i inre hamnen av Norrköping

Kajer och leder i Norrköpings inre hamn

PAMPUSRÄNNAN:
Bredd = 100m UKC = 1.4m
Vind & Sikt, Se länk

LINDÖKANALEN:
Bredd = 45–60m UKC = 1,1m
Vind & Sikt, Se länk 

LINDÖKANALEN - Maximala mått för fartyg

Dag/Mörker TMD (Tillåtet max djupgående) UKC (Under keel clearance) L B
D 7,7 1,1 165 26,0
M* 7,7 1,1 165 23,0

Observera! Vissa kajer har andra max mått än ovan. 
* För fartyg med konstruktion eller last som begränsar sikten görs bedömning av lots om passage kan ske i mörker

Kajer inre hamnen

  Dag/Mörker TMD (Tillåtet max djupgående) UKC (Under keel clearance)  L B
KAJ 61 (RORO) D/M 6,5 0,5    
 KAJ 45 - 59 D/M 7,7 0,5    
KAJ 43** D/M 7,4 0,5    
 KAJ 38 *(Tyngdlyft)  D 7,7 0,5 155 24,0
 KAJ 38 *(Tyngdlyft)  M 7,7 0,5 140 23,0

*= Om ett fartyg ligger på kaj 40, är max tillåten fartygslängd till/från T38 = 135 meter
**= Fartyg till Lantmännens kaj bör i möjligaste mån lägga babord till kaj, för att undvika kontakt med utlastaren. 

KAJ 40 D 7,7 0,5 155 24,0
KAJ 40 M 7,7 0,5 140 23,0
Cementa D/M 6,4 0,5 125 19,0

Kajer innanför Händelöbron

 Ramshäll och Tallbacken Dag/Mörker TMD (Tillåtet max djupgående) UKC (Under keel clearance)  L B
  D 7,0 0,9 145 22,0
  M 7,0 0,9 120 17,0*
  M 7,0 0,9 136 18,5**

* Lastade konventionella fartyg vid gynsamt väder.
** MGMF= Mycket God ManöverFörmåga (Bog+Aktivt roder+CPP)
Ramshäll: Samtliga fartyg ska ligga babord till kaj

Supra (Yara Terminal) Dag/Mörker TMD (Tillåtet max djupgående) UKC (Under keel clearance) L B
  D/M 6,0 0,9 116 15,0

Passage av inneliggande fartyg vid Supra kajen är ej tillåtet.
För ankomst/avgång Supra krävs fungerande bogpropeller. 
Passage av inneliggande fartyg vid Tallbacken är ej tillåtet vid backmanöver om den sammanlagda fartygsbredden överstiger 30 m.

Senast uppdaterad 2024-04-25