Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Tvåmans lotsning

Restriktioner kring de lotsningar som kräver två lotsar ombord

Tvåmanslotsning

Fartygsstorlekar för området Norrköping

Dager: Två lotsar till/från Norrköpings hamnar på alla fartyg med en längd > 230 meter.

Mörker: Två lotsar inom Norrköpings hamnområde (innanför Juten) på alla fartyg med en längd > 200 meter

Fartygsstorlekar för området Oxelösund

Dager: Två lotsar för fartyg med en längd > 230 meter, eller bredd > 35 meter.

Mörker: Två lotsar för fartyg med en längd > 200 meter, eller bredd > 33 meter.

Bordning för samtliga tvåmanslotsningar sker ost om Kränkan!

Senast uppdaterad 2021-02-18