Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Tvåmanslotsning

Generella regler kring tvåmanslotsning

Vid särskilda fall där fartyg eller väder anses påverka en godtagbar säkerhet, kan andra fartygsstorlekar vara skäl till två lotsar ombord. Denna bedömning görs av lotsen som tilldelats uppdraget. 

Fartygsstorlekar för området Norrköping

Dager: Två lotsar till/från Norrköpings hamnar på alla fartyg med en längd > 220 meter.

Mörker: Två lotsar inom Norrköpings hamnområde (innanför Juten) på alla fartyg med en längd > 200 meter

Fartygsstorlekar för området Oxelösund

Dager: Två lotsar för fartyg med en längd > 230 meter, eller bredd > 35 meter.

Mörker: Två lotsar för fartyg med en längd > 200 meter, eller bredd > 33 meter.

Fartyg 230x43 meter eller större kräver två lotsar som både innehar full styrsedel. 

Bordning för samtliga tvåmanslotsningar sker ost om Kränkan!

Senast uppdaterad 2023-05-30