Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Hässelbyverket

59 22,0' N 17 50,0' E Sjökort 111 UN Locode: SEHBV

Hamn
Hässelbyverkets kaj består av en 160 m lång betongkaj. Cirka 40 m ut från kajen ligger en bubbelledning på botten varför ankringsförbud råder.
Fartyg får ej förtöja mellan 22-06 (främst p.g.a. buller från bogpropeller).
Fartyg får endast vara förtöjt mellan 22-06 om landström är kopplad och hjälpmaskiner avstängda.
Fartyg får ej avgå mellan 00-06 (lossning sker endast mellan 06-22, så om fartyg är färdiglossat 22.00 kan det avgå innan midnatt).

Lotspliktsgränser L/B/D (m)
Kategori 1       = alla fartyg
Kategori 2 & 3 = 70/14,5/4,5

Maximalt djupgående 
Se Stockholmsleden

Vattendjup vid kaj
Hässelbyverket 6,6 m. Max ankomst-/avgångsdjupgående 6,0 m. OBS! Kontrollera mot aktuell farled.

Farled
Segelfri höjd via Bockholmssund och Skeppsbacka 30,0 m och via Hammarbyleden 25,0 m. Nockebybrons segelfria höjd är 12,0 m. För beställning av broöppning - kontakta Trafikverket. Broöppningstider Nockebybron, se här.

Via Skeppsbacka kan fartyg med en längd överallt på maximalt 120 m passera.

En vattenledning är utlagd på 6,5 m djup mellan Karlshäll och Hässelby holme, strax sydost om kajen.

Bogserbåtar
Inga utfärdade rekomendationer. 

Mörkerrestriktioner 
Inga mörkerrestriktioner utfärdade.

Vindrestriktioner
För fartyg med särskilt tillstånd att passera Södertälje kanal finns en vindrestriktion för Nockebybron. Bron får inte passeras om vindhastigheten överstiger 8 m/s.

Siktrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Ankarplatser 
0,2 M väster Hässelbyverkets kaj.

Hässelbyverket

Senast uppdaterad 2022-01-27