Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Maxfartyg i Trollhätte kanal

Fartygs storlek och särskild prövning

Fartygets storlek

Fartyg får inte utan särskilt tillstånd framföras i Trollhätte kanal om det har
- en större längd över allt än 87 meter
- en större bredd än 12,60 meter eller
- ett större djupgående än 4,70 meter

 Samma sak gäller pråm och bogsersläp om pråmen har
- en större längd över allt än 35 meter
- en större bredd än 10 meter
- ett större djupgående än 3 meter eller
- bogsersläpet har en större längd än 60 meter mätt från det bogserande fartyget akter till bogsersläpet slut.

Inget fartyg, pråm, bogsersläp eller annan farkost får framföras i kanalen om det har en högre höjd över vattenytan än 27 meter.

Särskild prövning

Efter särskild prövning av lotsområdet kan fartyg med en större längd över allt än 87 meter, en större bredd än 12,60 meter eller med större djupgående än 4,70 meter få framföras i Trollhätte kanal.
Ansökan sänds till kctrollhattan@sjofartsverket.se

För fullständiga regler se:

Lokala trafikföreskrifter för Trollhätte kanal (TSFS 2019:97)

Särskilda regler för tillträde med maxfartyg i Trollhätte Kanal

Ansökningsblankett för fasrtygstillstånd i Trollhätte Kanal

Senast uppdaterad 2023-10-11