Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Riktvärden & Restriktioner

Uppgifterna avses tjäna som riktvärden för redare, fartygsbefäl och mäklare i vad mån ett fartyg under normala förhållanden säkert kan framföras i leden vid medelvattenstånd och med lots.

Senast uppdaterad 2023-10-11