Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Tvåmanslotsning inom Lotsområde Vänern

Indata och förutsättningar

Lotsning av fartyg inom Lotsområde Vänern, fartyg större än eller lika med nedan skall använda sig av tvåmanslotsning om inte annat framgår av rutinen:

1. 2 lotsar om fartyget är över 110 m

2. 2 lotsar om fartyget är bredare än 15 m och längre än 100 m

3. Specialtransporter och bogser ekipage efter individuell prövning

4. Dispens kan medges efter provresa Dessa mått har bedömts relevanta med hänsyn till de kriterier som framgår i den nationella rutinen. Undantag ifrån dessa mått kan göras utifall att lotsområdeschef i samråd med t.ex. Nautiskt råd eller lotsar bedömer fartyg över denna storlek som säkerhetsmässigt hanterbara med endast en lots.

 

Nationella Rutiner

Senast uppdaterad 2023-10-11