Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

När olyckan är framme

Få fritidsskeppare är förberedda på att en olycka kan inträffa. Mellan maj och augusti 2023 uppgick antalet sjöräddningsinsatser till 632. Om du råkar i sjönöd går larmet till Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral.

Bild på räddningsledare på Sjöfartsverket

Larma via 112-appen eller ring 112, se till att du har funktionen platstjänster aktiverad i din telefon så att din position kan delges automatiskt. Var beredd att svara på frågor av typen: Vad larmet gäller, hur många personer som befinner sig i fara, ditt mobilnummer, om det finns fler mobiler ombord, var du befinner dig och hur du har för avsikt att agera. JRCC är bemannat dygnet runt och leder och koordinerar insatser vid både sjö- och flygräddning.

VHF kanal 16 är sjöfartens internationella nödkanal, som passas dygnet runt av personal på JRCC. Anropet är SWEDEN RESCUE och den internationella nödsignalen är MAYDAY. Om du ser en olycka eller en nödsignal ska du larma omedelbart. Anropa SWEDEN RESCUE på kanal 16 eller ring 112 och begär sjöräddning. Om din båt råkar i sjönöd är du i egenskap av befälhavare skyldig att göra allt som står i din makt för att rädda de ombordvarande. Upptäcker du någon som råkat i sjönöd är du skyldig att hjälpa till. Vid en sjöräddningsinsats är du också skyldig att vara behjälplig, om det kan ske utan allvarlig fara för den egna båten eller för dem ombord.

Sjöfartsverket har ansvar för sjö- och flygräddningen i Sverige

Sjöräddningsverksamheten bedrivs i nära samverkan med flera andra aktörer – både organisationer och myndigheter. Arbetsfältet är havet kring våra kuster såväl inom- och utomskärs samt Vänern, Vättern och Mälaren.

Flygräddningsverksamheten innefattar även Sveriges landterritorium.

Statistik från sjö-­ och flygräddnings­ centralen

Under sommarmånaderna är det högsäsong för sjö- och flygräddningscentralen. De vanligaste orsakerna till larm är maskin- eller propellerhaveri, tätt följt av grundstötning.

Totalt genomfördes 632 st livräddande sjöräddningsinsatser under sommarmånaderna maj–augusti under 2023. Detta inkluderar inte de insatser som kommunal räddningstjänst ansvarar för i Sveriges insjöar.

Senast uppdaterad 2024-05-07