Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Samverkan för att rädda liv

Sjöräddningen i Sverige bygger på tät samverkan mellan statliga myndigheter, kommunal räddningstjänst och frivilliga krafter. Alla inblandade står för olika resurser och kompetenser. Tillsammans ser man till att efterforskning och räddning (Search And Rescue) kan utföras dygnet runt – året om.

Bild på två båtar som möts på vattnet

I Sverige är det Sjöfartsverket som är ansvarig myndighet för sjöräddningstjänsten. Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral, JRCC, har det operativa ansvaret att larma enheter till olycksplatser samt att leda och koordinera räddningsinsatser. Det är inte alltid alla blir involverade i ett sjöräddningsärende. Vid ett larm väljer räddningsledarna enheter beroende på lämplighet och närhet till området. Vid exempelvis olyckor nära land är det oftast i samverkan med kommunal räddningstjänst som insatsen genomförs. En viktig förutsättning för att samarbetet ska fungera är att alla aktörer känner till varandras kompetenser och kan lita på varandra.

Samverkan med grannländer

Utöver samverkan i Sverige har Sjöfartsverket samverkansavtal med grannländerna. Om olycksplatsen ligger nära gränsen kan Sjö- och flygräddningscentralen tillkalla hjälp av deras båtar och helikoptrar. Till exempel används ofta dansk räddningshelikopter vid olyckor i Öresund, eftersom den har kortast flygtid.

Utveckling och uppföljning

Sjöfartsverket ansvarar också för att följa upp och utveckla verksamheten sjö- och flygräddning. Det innebär bland annat att utvärdera räddningsinsatser, ha hand om utbildningar och sammanställa årlig statistik över utförda sjöräddningsfall.

Räddningsorgan

Sjö- och flygräddningscentral har huvudansvaret för att larma enheter till olycksplatsen och koordinera räddningsinsatsen. Utöver det bidrar Sjöfartsverket med resurser som räddningshelikoptrar och lotsbåtar.

SOS Alarm är organisationen som inleder ett larmsamtal och därefter kopplar det vidare till sjö- och flygräddningscentral.

Försvarsmakten kan bidra med personal, fartyg, helikoptrar och flygplan. Deras styrka är teknikstöd i form av radio och radar i olika ledningscentraler.

Sjöräddningssällskapet är en ideell organisation som har sjöräddning som huvudsyfte. Organisationen bidrar med frivilliga sjöräddare och båtar.

Den svenska kustbevakningsmyndigheten deltar med personal, båtar, dykare och övervakningsflygplan som kan användas vid sjöräddningsinsatser.

Regionerna bidrar vid olyckor där personer är i behov av vård. Sahlgrenska sjukhuset står dessutom för sjukvårdsrådgivning till handelsfartyg som förmedlas via sjö- och flygräddningscentralen.

Polismyndigheten kan bidra med personal, båtar, helikoptrar och hundar under sjöräddningsinsatser.

Kommunal räddningstjänst har tillgång till båtar, personal och dykare. Med specialstyrkor, så kallade MIRG-styrkor, kan de utföra brandbekämpning på handelsfartyg.

Bild med QR-kod och information om hur du larmar i 112-appen.

Senast uppdaterad 2024-05-08