Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Fartygstrafikdata

Sjöfartsverket har arbetat internationellt med utvecklingen av AIS och krav för dess användning. Detta resulterade i att från och med 2007 har samtliga handelsfartyg över 300 bruttoton i världen denna utrustning ombord samt att många fritidsfartyg sett fördelar och börjat använda systemet. Insamling av transponderinformationen sker via kustradiosystemet och lagring har skett sedan den 28 september 2006. Uttag ur denna databas används för att mäta trafikflöden och kan även vara en viktigt input till beslutsfattande.

RAIS-data

Sjöfartsverket använder bl.a. informationen för att få en bild över trafiktrender i svenska vatten. Historiska AIS-data används även för att utvärdera sjöräddningsinsatser samt för att skapa sig ett bättre underlag inför farledsprojekt eller sjömätning.

Ur RAIS-databasen kan uttag göras antingen efter en geografisk utbredning eller för en önskad passagelinje. Informationen kan till exempel användas för att studera strandpåverkan från fartyg eller vid försäkringsärenden med skador på kablar, bryggor, dykdalber eller liknande.
Informationen är också en ovärderlig hjälp inför projektering av off-shore installationer och vindkraftsparker.

Format

Datalevereras sker efter kunden önskemål.
Sjöfartsverket lagrar hela AIS-meddelandet med dess samtliga attribut, nedan följer en lista på exempel.

  • Callsign
  • Course over ground
  • DraughtHeading
  • IMO
  • Latitude
  • Longitude
  • MMSI
  • Type of cargo
  • Type of ship

Informationen kan vi leverera i formaten Shape (vektordata), PDF och/eller rådata i komma separerad tabell (CSV) samt i PNG-format (raster).

Pris

Handläggarens tidsåtgång för uttag debiteras samt uttagskostnad.

Beställ statistik och trafikdata

Beställ genom att kontakta Kundtjänst sjökort.

Senast uppdaterad 2023-10-11