Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Karttjänster

Sjöfartsverkets karttjänster ger en överblick om vad som händer i svenska vatten. Karttjänsten går att använda för inläsning i GIS och kartprogram och kan användas som bakgrundskartor på webbplatser eller i kartfönster. Vidare går informationen att använda för underlag av olika analysresultat och rapporter.

WMS-tjänst uppdaterade sjökort

Tjänsten innehåller veckouppdaterad spegling av databasen och datamängderna uppdateras löpande året runt. Detta innebär att tjänsten ger information som till viss del kan skilja sig från de tryckta produkterna då dessa trycks vid ett fåtal tillfällen varje år.

Att använda tjänster med sjökortsdata

Tjänsterna är optimala för att få en god blick om vad som händer i svenska vatten. De går att använda för inläsning i GIS- och kartprogram och som bakgrundskartor på hemsidor och kartfönster. Vidare går informationen att användas för underlag av olika analysresultat och rapporter.

Prisinformation

Tjänsterna licenseras under ett år i taget. För priser, kontakta kundtjänst för sjökort.

Senast uppdaterad 2023-10-11