Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjökortsdata

Sedan 1600-talet har det funnits sjökort över Sveriges farbara vatten. Sjöfartsverket är i dag den myndighet som ansvarar för sjökartläggningen. All Sjögeografisk information finns digitalt lagrad i en databas därifrån allahanda produkter produceras.

Sjökortsdata

Vi ger ut 117 sjökort tryckta på papper och levererar digitala sjökort till både handelsfartyg och till fritidsbåtssektorn.

Informationen i vår databas är lagrad i sex olika skal-områden. Hydrografisk information så som djupkurvor och djupsiffror utgör tillsamans med nautiska objekt som fyrar, prickar och bojar stommen i våra sjökort. Sjökortsdatabasen uppdateras dagligen av vår personal och det sker ca 2600 större förändringar per år i databasen. Informationsinsamling och kvalitetshöjande projekt pågår kontinuerligt för att förbättra våra produkter.

Sjökortsinformation kan användas till mer än att göra sjökort. Informationen är en ovärderlig hjälp när det till exempel gäller havsplanering och som underlag till analyser, där den kan användas tillsammans med andra typer av data.

En heltäckande databas

Sjöfartsverkets databas innehåller information om våra kuststräckor från Haparanda till Strömstad. Databasen innehåller även de stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren samt Göta kanal, Trollhätte kanal och Dalslands kanal.

Format

Raster

  • Tiff filer i 300dpi. Kan bl a användas som presentationsmaterial etc. De levereras enligt samma utbredningar som våra traditionella sjökort.
  • Georefererade Tiff filer avsedda för användning i GIS-system och levereras i 254 dpi i SWEREF99TM, andra referenssystem går att ta fram mot en avgift.

Vektor

  • Shapefiler som innehåller upp till 130 teman som är avsedda för GIS system. Leverans kan även göras i andra GIS-format såsom Dxf, Mif/Mid m fl. Dessa är georefererade i SWEREF99TM, andra referenssystem går att ta fram mot en avgift.
  • Vektoriserade Pdf filer som kan skalas upp obegränsat och är således perfekta för stortavlor alternativt tapettryck.
  • S-57 data som är delar eller hela vår databas som vektoriserat format. Används oftast för att bygga sjökortsprogram och applikationer.

Pris

Prisuppgift vid förfrågan. Vi erbjuder våra kunder att teckna avtal med oss för att vidarutveckla våra data till sjökortsprogram för olika ändamål.

Kontakt

Kontakta Kundtjänst Sjögeografi
Tfn: 010-478 58 10
E-post sma@sjofartsverket.se

Senast uppdaterad 2023-10-11