Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

RH 2000

När både sjökort och aktuellt vattenstånd refererar till referensnivån RH 2000 är vattenståndet det enda man behöver hålla reda på för att räkna ut aktuellt djup.

Nytt sjökort RH 2000

Vattenståndet presenteras numera i förhållande till nollnivån i Rikets Höjdsystem 2000 (RH 2000). Internationellt benämns referensnivån RH 2000 även som Baltic Sea Chart Datum 2000 (BSCD2000). I en del applikationer visas vattenståndet även i förhållande till årets medelvattenstånd (även kallat medelvattenyta, MVY). Skillnaden mellan RH 2000 och medelvattenståndet varierar längs kusten och kommer att vara 17 cm eller mindre under de närmaste tio åren (se vidstående länkar).

Exempel: På ett grund i sjökortet står det 2,7 och aktuellt vattenstånd i området är -20 cm. Om sjökortet och vattenståndsuppgiften har samma referensnivå blir det enkelt att beräkna det aktuella djupet (i meter), vilket blir 2,7 – 0,20 = 2,5 m, se skissen nedan.

Det innebär att man inte bör räkna med att det aktuella djupet på grundet är mer än ca 2,5 m, förutsatt att det djup som redovisas i sjökortet bygger på data av god kvalitet.

Se länkar här intill för information och uppgifter om aktuellt vattenstånd och fördjupad information om höjdsystem i allmänhet och RH 2000 i synnerhet.

Sjökort med referensnivå RH2000

Senast uppdaterad 2023-10-11