Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Referensnivåer

Alla djupuppgifter och djupkurvor refererar till en bestämd vattenyta, här beskrivs de olika referensytorna som används i våra produkter.

Bild som visar referensnivår
Referensnivåer

Djupangivelser i hav, sjöar och andra vattendrag tolkas ofta som avståndet från vattenytan till botten men eftersom vattenytans nivå i våra farvatten varierar över tid, till följd av vind, strömmar, lufttrycksförändringar, tidvatten med mera, behövs en fast och väldefinierad nivå som referens för djupangivelser i sjökorten. Uppgift om vilken referensnivå som används i ett specifikt sjökort finns till höger i den övre marginalen på de tryckta sjökorten.

Att nivån varierar får till följd att det dagsaktuella djupet i ett område ofta inte stämmer helt överens med vad som anges i sjökortet. Skillnaden är sällan mer än 0,3 till 0,5 meter, men är man beroende av mer noggrannare djupuppgifter måste sjökortsdjupen korrigeras för aktuellt vattenstånd. Det är då också viktigt att känna till vilken referensnivå vattenståndsuppgifterna refererar till.

Det faktum att det i stora delar av Sverige pågår en landhöjning kan också få betydelse för det dagsaktuella djupet i förhållande till sjökortens djupuppgifter. I norra Sverige, där landhöjningen är som störst, är denna skillnad som mest cirka 50 cm i nuvarande sjökortsprodukter.

I underrubriker och länkar här intill hittar du mer information om referensnivåer och vilken betydelse de har i sjökortsprodukterna.

 

Senast uppdaterad 2023-10-11