Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nationella geodata i 3D

Visionen för Nationella geodata i 3D är att offentliga producenters geodata i 3D ska vara kombinerbara så att användare av geodata enkelt kan göra visualiseringar, analyser och andra uppgifter genom att ställa samman de geodata som behövs.

I arbetet, som i grunden är ett regeringsuppdrag till Lantmäteriet, ingår bland annat att driva en nationell samverkansgrupp samt att formulera och förvalta ett nationellt ramverk för Nationella geodata i 3d. Sjöfartsverket deltar i detta arbete med en representant i samverkansgruppen samt i utformandet av ramverket.
För att testa möjligheterna kring att hantera och kombinera geodata i flera dimensioner har även en demonstrator tagits fram. Just nu testas möjligheterna att sammanföra data från några av de större geodataproducerande myndigheterna i Sverige. Sjöfartsverket har bidragit med sjökorts- och djupdata till demonstratorn, se exemplet nedan.

På sidan 3dswe.se samlas erfarenheter från arbetet och en sammanfattning av olika intressenters syn på geodata i 3D sammanfattas bland annat i filmen nedan.

Senast uppdaterad 2023-10-11