Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

DGPS - Differential Global Positioning System

Global Positioning System, GPS, är ett satellitbaserat radionavigeringssystem som drivs av Försvarsdepartementet i USA, men kontrolleras gemensamt av USA:s Transportdepartement.

Systemet är baserat på 27 satelliter som kretsar i 6 banor runt jorden. Satelliterna sänder signaler med information som din mottagare utnyttjar för att bestämma sin position. Det krävs att mottagaren får signaler från minst tre satelliter för att den skall kunna utföra beräkningen. Positionsnoggrannheten är till 95% bättre än 9 meter.

DGPS förbättrar noggrannheten

Att positionen inte är ännu mer noggrann beror på att signalen från satelliten påverkas av jonosfären och troposfären, samt fel i satelliternas klockor och banpositioner. För att få en ännu bättre noggrannhet kan man installera en DGPS-mottagare. Då blir positionsnoggrannheten i praktiken mindre än 1 meter, men på grund av juridiska skäl anges 8 m.

Sjöfartsverket har i samarbete med våra grannländer och efter IALA:s rekommendationer etablerat ett referensstationsnät för GPS. Referensstationen beräknar avståndsfelet till varje satellit och via gränsvåg skickas en korrektion tillsammans med uppgift om stationens tillförlitlighet, korrektionens kvalitet samt om någon satellit ej bör användas. Korrektioner kan skickas för maximalt 12 satelliter vars elevationsvinkel överstiger 7 grader. Den utsända signalen övervakas av en kontrollmottagare. Avviker den framräknade positionen mer än 8 m från stationens inmätta position sänder den ut ett felmeddelande till din DGPS-mottagare.

Med en bra GPS- respektive DGPS-mottagare kan positionsnoggrannheten bli runt en meter. Motståndskraften mot störningar ökar om korrektionsmottagarens antenn är av H-fälttyp (loop) och om mottagaren har speciell teknik för borttagande av impulsstörningar.

Utsändningarna sker enligt ITU-RM.823. De meddelandetyper som används är i enlighet med RTCM SC-104, nummer 3, 6, 9 och 16. Utsändningshastigheten är ändrad (2001-09-18) från 200 till 100 bps.

Referensstationerna övervakas av Sjöfartsverket, varvid utsändningarna även loggas och bevaras under en viss tid. Tjänsten är till för sjöfarten och tillhandahålles gratis.

GPS använder det geodetiska referenssystemet WGS-84. De korrektioner som sänds ut av Sjöfartsverket refererar till EUREF 89 och avviker mindre än 1 meter från WGS-84. Från och med 1996 är alla svenska sjökort baserade på WGS-84.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad 2023-09-28