Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Företag som gått över till sjöfart

Allt fler företag, organisationer och konsumenter får upp ögonen för mer hållbara transporter. Vi har valt att lyfta fram tre företag - Biltema Logistics, Wallenius Sol och Lindbäcks Bygg - som av olika skäl valt vattenvägen.

Biltema Logistics

Biltema Logistics lagerhåller hela Biltemas sortiment och levererar varor till 145 varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Koncernen har en stor import från Asien och 70 procent av alla varor levereras med båt till hamnen i Halmstad, där även logistikverksamheten finns. Tidigare användes uteslutande lastbilstransporter för att nå varuhusen men det håller nu på att successivt förändras. Biltema har satt ett koncernövergripande mål om att minska miljöpåverkan, bland genom lägre utsläpp av koldioxid.

- Det är viktigt att vara med tidigt och ta fram klimatsmarta logistiklösningar. Utvecklingen går snabbt och det kommer att hända mycket inom detta område. Samtidigt löser inte ett transportslag alla behov. Därför kommer vår transportlösning även i framtiden att bli en kombination av containerfartyg, godståg och lastbilar, säger Bjarne Sandberg, vd Biltema Logistics. 

Lindbäcks Bygg

Byggbolaget Lindbäcks tillverkar husmoduler i trä och startade upp sin verksamhet i Piteå i början av 2018. Fabriken ligger i Haraholmen, och platsen valdes mycket på grund av det sjönära läget och möjligheten att transportera stora volymer via sjöfart. Lindbäcks har genom nära samarbete med bland annat hamnoperatören ShoreLink, Piteå Port & Hub samt Copenhagen Malmö Port drivit framgångsrika projekt, exempelvis att på prov skicka 85 volymer ner till Lund som blev till 175 lägenheter.  

- Det är bra att minska belastningen på vägarna och använder vi fartyg som går lastade i retur söderut istället för att gå tomma kan vi räkna hem det även i miljömässiga och ekonomiska fördelar, säger Lars Wallgren, logistikchef på Lindbäcks.

Wallenius Sol

Wallenius Sol fartyg

Wallenius Sol är ett nytt rederi som erbjuder transporter för finsk och svensk basindustri från Bottniska viken till kontinenten och Storbritannien. Bakom satsningen står de två rederierna Wallenius och Svenska Orient Linien, SOL. Rederiet driver linjetrafik via sex hamnar i Bottniska viken, varav Husum utanför Örnsköldsvik är en av dem. De hamnar som idag ingår i infrastrukturen ligger i anslutning till de stora pappersbruken. Det finns en lång tradition att arbeta med skogsindustrin och bland kunderna finns Stora Enso, BillerudKorsnäs och Metsä Board. I takt med fler kunder ansluter till infrastrukturen kommer kapaciteten anpassas. Det innebär att fler hamnar och fartyg kan tillkomma.

- Vi vill ta över mer av basindustrins landtransporter genom att erbjuda en effektiv och klimatsmart linjetrafik från Bottenviken och längs Östersjökusten, säger Ragnar Johansson, vd för Wallenius SOL.

Senast uppdaterad 2023-09-28