Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsrådgivaren

Sjöfartsrådgivaren hos Sjöfartsverket hjälper varuägare, varutransportörer, rederier och andra aktörer som vill överföra godstransporter från land till sjö.

Kontakta Sjöfartsrådgivaren

Fredrik Backman, rederidirektör vid Sjöfartsverket.
E-post: sjofartsradgivaren@sjofartsverket.se

Fredrik Backman, sjöfartsrådgivare
Fredrik Backman, sjöfartsrådgivare. Foto: baraBild.se

Sjöfartsrådgivaren är tänkt att guida företag rätt för att kunna ta de nödvändiga steg som krävs för att förändra logistiken att gå via sjön. En överflyttning av godstransporter från land till sjö kan innebära:

  • En större klimathänsyn och minde miljöpåverkan
  • Billigare transporter när mer gods fraktas tillsammans
  • En avlastning sker från väg och järnväg som idag är hårt belastade
  • Logistikplanering med större möjligheter till lagerplanering

Vi vänder oss till alla som har frågor

Det kan kännas som en tröskel att ta steget att flytta över godstransporter från exempelvis lastbil till att låta ett containerfartyg ta över en del av transportsträckan. Men det behöver inte vara så svårt. Sjöfartsverkets Sjöfartsrådgivare finns till för att besvara frågor om hur det går till och vad det finns för möjligheter till sjötransporter. Alla som har frågor om överflyttning till sjötransporter är välkomna med sina frågor.

Hur går det till?

Vilken typ av transport som är bäst avgörs i första hand av typen av varor/produkter som ska transporteras. Ofta sker valet av transport tillsammans med en lastmäklare.

De vanligaste typerna av lastfartyg:

  • Bulklastfartyg – lastar varor i ”lösvikt” direkt i skrovet, såsom säd, malm, olja med mera
  • Containerfartyg – lastar containrar som ofta innehåller ofta styckegods
  • RoRofartyg – RoRo står för ”roll on roll off” och lastar lastbilar, långtradare eller last som kan köras ombord.

Sjöfartens kapacitet

Enligt Trafikverket så beräknas mängden gods öka med cirka 65 procent fram till 2040, samtidigt som trängseln troligen också förvärras av ökad efterfrågan på persontransporter. Idag är vägnäten runt storstäderna redan hårt belastade i rusningstid och det råder kapacitetsbrister i många delar av järnvägsnätet.

Sjöfartssystemets kapacitet och effektivitet skiljer sig på så vis från väg- och järnvägssystemen. För farleder finns vanligtvis inga begränsningar i hur många fartyg som kan passera ut och in i en hamn. Eftersom det är möjligt att öka antalet anlöp i hamnar kan man säga att hela sjötransportsystemet generellt har ledig kapacitet. Dessutom är sjöfartens kostnader för underhåll och investeringar i infrastrukturen mycket låga jämfört med övriga trafikslag.

Slutkonsumentens klimatmedvetande

Idag ses hållbarhet som en självklarhet för allt fler konsumenter. Många vill att deras produkter ska vara både producerade och transporterade på ett miljömässigt riktigt sätt, vilket skapar utrymme för marknadsaktörer som är i takt med tiden. Men ännu verkar många transportinköpare tro att enbart pris och kort transporttid prioriteras av slutkonsumenten, vilket dock inte stämmer.

Hösten 2019 genomförde Kantar Sifo en undersökning på uppdrag av Sjöfartsverket. Den visar att så många som 68 procent kan tänka sig en längre transporttid för klimatets skull.

Senast uppdaterad 2023-09-28