Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverkets sammanställning om sjöfarten och transporterna

Regeringen har satt upp tydliga mål om minskad miljöpåverkan för transportsektorn, och har tydligt pekat på ambitionen att flytta gods från väg till de mer hållbara transportslagen sjöfart och järnväg.

Sjöfarten spelar en central roll för Sveriges välstånd och handel, och står för cirka 70 procent av Sveriges utrikeshandel. Eftersom fartyg har kapacitet för stora godsvolymer blir utsläppen låga för varje transporterad vara. Sjöfarten kan avlasta vägtransporter på ett klimatsmart sätt där det som exempel kan nämnas att ett enda normalstort fartyg på Östersjön kan ta gods motsvarande 500 lastbilar från sveriges vägar och med betydligt lägre utsläpp. Även för inrikes transporter har sjöfarten stor potential, som dock inte tas tillvara i tillräckligt hög grad idag.

Sjöfartsverket har tagit fram en sammanställning för att lyfta fram några av de faktorer som gör sjöfarten till ett attraktivt alternativ till andra transportsätt. I den framgår det att sjöfarten har stor potential att bidra till hållbar utveckling på klimat- och miljöområdet.

Fler vill ha hållbarare transporter

En undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Sjöfartsverket hösten 2019 visar att många konsumenter i Sverige hellre önskar hållbara transporter. Det råder också en bred kunskap bland svenskarna om att sjöfarten är mer hållbar än transporter via flyg och lastbil.

Dessutom visar undersökningen att en klar majoritet av Sveriges konsumenter kan tänka sig en längre transporttid i utbyte mot ett mer klimatsmart sätt att få varorna. Vidare berättar vi också om ett antal företag som påbörjat omställningen och gått över till sjötransport.

Senast uppdaterad 2023-09-28