Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Spannmålsanläggningen invigd

Nyhet 2019-05-16

Lantmännens nya spannmålsanläggning i Hargshamn har öppnats. I höst muddras farleden in till hamnen av entreprenör på uppdrag av Sjöfartsverket.

Den 16 maj invigde Lantmännens sin nya spannmålsanläggning i uppländska Hargshamn och cirka 500 personer, huvudsakligen jordbrukare, från Mälardalen kom dit. Anläggningen i Hargshamn har både tork- och lagringskapacitet och kommer att bli en betydelsefull del av Lantmännens mottagningsstruktur i Mälardalen, skriver Lantmännen i ett pressmeddelande.

Jacob Spangenberg, Per Lindahl, Per Olof Nyman och Göran Enander klipper band på en scen. Alla ler.
Hargs Hamn AB:s ordförande Jacob Spangenberg, Lantmännens ordförande Per Lindahl, Lantmännens VD Per Olof Nyman och Landshövding Göran Enander klipper bandet. Foto: Johan Olsson, Lantmännen.

Strategisk investering

– Satsningen i Hargshamn är en strategiskt långsiktig investering som är betydelsefull för att förbättra möjligheten till vidareutvecklingen av spannmålsodlingen i norra Mälarområdet. I Hargshamn har vi möjlighet att effektivt hantera stora volymer av spannmål som skapar goda förutsättningar för en lönsammare spannmålsodling och en starkare spannmålsaffär över tid, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Sverige exporterar i genomsnitt 1,65 miljoner ton kvarnvete, maltkorn, grynhavre och råg per år. En stor del av det svenska spannmål som säljs internationellt odlas i just Mälarområdet.

– Hamnen i Hargshamn kommer att ha möjligheter att lasta större fartyg och kommer därmed att bli en av Lantmännens viktigaste exporthamnar, säger Per Olof Nyman.

Hösten 2019 muddras farleden in till hamnen av entreprenör på uppdrag av Sjöfartsverket. Farleden blir bredare och djupare. Den får bättre säkerhetsmarginaler och bättre farledsutmärkning genom Sjöfartsverkets försorg.

Lokalt engagemang

Den nya mottagningsanläggningen är av stor betydelse för Hargshamn och hela Östhammars kommun.

– Att etablera en ny anläggning i den här storleken kräver ett gott samarbete och samordning av många olika intressenter. Ett stort engagemang från såväl lokala politiker som förtroendevalda i Lantmännens distrikt Uppland och företrädare för hamnen har möjliggjort att vi nu har kommit i mål, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl.

Spannmålsmottagningen i Hargs hamn är en av tre nya mottagningsanläggningar som ersätter Lantmännens anläggning i Kungsängen i centrala Uppsala. De andra två mottagningsanläggningarna ligger i Örsundsbro respektive Uppsala. De öppnar till skörd 2019 respektive 2020.

En traktor tömmer släpet på spannmål som rinner ut på golvet i spannmålsanläggningen.
I samband med invigningen togs den första leveransen av spannmål emot från en gård i närliggande Gimo. Foto: Johan Olsson, Lantmännen.