Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Skydd, undsättning och vård

Inom samverkansområde Skydd, undsättning och vård syftar arbetet till att identifiera brister inom samhällets krisberedskap och föreslå åtgärder så att samhället vid behov kan tillförsäkra medborgarna funktioner för skydd, undsättning och vård, och att medborgarna också har tilltro till denna förmåga.

Deltagande aktörer

Inom det här samverkansområdet deltar följande aktörer:

Samverkansområdena ska bland annat arbeta med att utveckla förmågan att identifiera gemensamma behov och åtgärder, till exempel gemensamma risk- och sårbarhetsanalyser. Även frågor som rör utbildning och övning ska diskuteras för att skapa en gemensam syn och planering.

Senast uppdaterad 2023-09-28