Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Samverkansområden

Det grundläggande planeringsarbetet för kris- och beredskapsfrågor sker inom sex samverkansområden. Dessa områden innefattar verksamheter som bedömts som särskilt viktiga för samhällets förmåga att hantera allvarliga kriser.

Varje samverkansområde består av ett antal myndigheter som gemensamt ansvarar för att planera och samordna säkerhets- och beredskapsåtgärder. Myndigheterna inom varje samverkansområde ska också se till att näringsliv liksom alla kommuner och länsstyrelser kommer med i arbetet för ett säkrare samhälle.

Sex olika samverkansområden

  • Teknisk infrastruktur  
  • Transporter
  • Farliga ämnen
  • Ekonomisk säkerhet
  • Geografiskt områdesansvar
  • Skydd, undsättning och vård

Sjöfartsverket deltar i två av dessa samverkansområden - Transporter och Skydd, undsättning och vård - samt genom viss sektorssamverkan även i samverkansområdet Geografiskt områdesansvar.

Senast uppdaterad 2023-07-21