Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Transporter

I samverkansområde Transporter ingår myndigheterna:

Samverkansområdena ska bland annat arbeta med att utveckla förmågan att identifiera gemensamma behov och åtgärder, till exempel gemensamma risk- och sårbarhetsanalyser. Även frågor som rör utbildning och övning ska diskuteras för att skapa en gemensam syn och planering.

Senast uppdaterad 2023-09-28