Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Övriga bestämmelser - kust- och insjöfart

Övriga bestämmelser - kust- och insjöfart

Grundförfattning

Beskrivning

1958:A9

Ömsesidigt medgivande av rätt till kustfart för svenska och norska fartyg

1958:A23

Ömsesidigt medgivande av rätt till kustfart för danska och svenska fartyg

1982:50

Ömsesidiga överenskommelser om rätt till kustfart (kustfartstillstånd)

1998:19

Taxa för utfärdande av tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländska fartyg med mera

Senast uppdaterad 2023-09-28