Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Övriga bestämmelser - särskilda bestämmelser för fritidsbåtar

Övriga bestämmelser - särskilda bestämmelser för fritidsbåtar.

Grundförfattning

Beskrivning

1985:11

Godkännande av viss utbildning för förare av fritidsskepp

1996:14

Upphävd genom 2004:16 men gäller fortfarande genom övergångsbestämmelser för vissa fartyg.

Säkerhets-, miljö- och marknadsföringskrav m.m. för fritidsbåtar

2016:1 - Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

1997:18

Säkerheten vid forsränning

Ändringsföreskrifter: 
1999:18 - 12 §
2008:40 - 2–4, 6-9 och 11 §§, i punkt 2.4, 4.1 och 4.3 i bilaga 1 samt i avsnittet Allmänt i bilaga 2 

2004:16

Omtryckt i

2005:4

Vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar m.m.

Ändringsföreskrifter:
2008:52 - 4 kap. 1 § samt 7 kap. 1 § 
2010:15 - 7 kap. 1 och 2 §§

Senast uppdaterad 2023-09-28