Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Säkerheten på fartyg - åtgärder till förebyggande av ohälsa och olycksfall med mera

Säkerheten på fartyg - Åtgärder till förebyggande av ohälsa och olycksfall med mera.

Allmänt

Grundförfattning

Beskrivning

1988:26

Upphävd genom 2005:24 men gäller fortfarande genom övergångsbestämmelser för vissa fartyg.

Buller på örlogsfartyg

1974:A9

Upphävd genom 2005:25 men gäller fortfarande genom övergångsbestämmelser för vissa fartyg

Skyddsanordningar och skyddsåtgärder på fartyg

Ändringsföreskrifter:
2006:39 - 1 kap. 1, 6 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 16 §, 6 kap. 12 §, 8 kap. 2 §, 10 kap. 19, 22 §§, 18 kap. 10 §, bilagan, ikrafttr. och övergångsbest.
2008:66 - 1 kap. 6, 7, 9, 11, 12 och 14 §§, 4 kap. 11 §, 5 kap. 13 och 34 §§, 6 kap. 16 och 47 §§, 7 kap. 1 §, 10 kap. 11, 13 och 24 §§, 11 kap. 2 §, 13 kap. 19 och 29 §§, 14 kap. 1 § samt bilagan
2017:23 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2018:13 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

 

Arbetsrum, maskiner et cetera

Grundförfattning

Beskrivning

1973:A9

Underbilaga till 1973:A9

Lyftinrättningar på fartyg

Ändringsföreskrifter: 
1988:10 - avsnitt 13.8 punkterna 1 och 2
2008:28 - 3, 9, 11–12 §§ samt i punkt 1.5.2, 4.3, 4.4.2, 5.6.1, 9.2.1, 9.2.1.16, 9.5.1, 10.6.1, 11.2.1, 11.7.4.1, 11.7.4.4, 13.5.1, 13.5.4, 13.5.5, 13.6.2, 15.6 samt 15.7 
2014:15 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2018:6 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

1973:A27

Upphävd men gäller forfarande genom övergångs-bestämmelser i TSFS 2009:119

Skydd mot buller på fartyg  

Ändringsföreskrifter: 
1988:9 - punkterna 2.10 och 2.11

2004:12

Kylanläggningar med ammoniak på fartyg

Ändringsföreskrifter:
2008:51 - 31 § 
2017:21 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

 

Bostadsrum, hygien och sjukvård

Grundförfattning

Beskrivning

1970:A4

Bostäder och ekonomilokaler m.m. på fartyg

Ändringsföreskrifter:
1992:6 - Upphäver bostadsbestämmelser för andra fartyg än fiskefartyg för fartyg som omfattas av bestämmelserna i 1992:6
2008:27 - 2, 3, 10 och 43 §§ samt övergångsbestämmelsen 
2014:12 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2017:12 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2018:4 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

1970:A15

(se även 1994:8)

Dricksvatten på fartyg

Ändringsföreskrifter:
2014:14 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2017:13 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2018:5 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

1992:6

Besättningens bostäder på fartyg m.m. Ändringsföreskrift. Storlek

Ändringsföreskrifter:
2008:99 - rubriken, 1-4 §§ samt i de allmänna råden till 3 och 23 §§
2014:16 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2017:14 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2018:7 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

1994:8

Dricksvatten på fartyg

Ändringsföreskrifter: 
1994:18 - ikraftträdande
2001:14 - avser 3 §
2008:35 - 34 § 
2014:17 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2017:15 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2018:8 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

2000:21

Sjukvård och apotek på fartyg

Ändringsföreskrifter:
2007:23 - 6 kap. 1 §
2008:45 - 5 kap. 2 och 3 §§, 8 kap. 2 § och 9 kap. 3 § samt det allmänna rådet till 3 kap. 1 § i bilagan
2014:20 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2017:18 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2018:10 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

Senast uppdaterad 2023-09-28