Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Säkerheten på fartyg - bemanning

Säkerheten på fartyg - bemanning.

Grundförfattning

Beskrivning

1989:12

Befattningshavare med specialbehörighet för torrlasthantering vid transport av farligt gods i fartyg

Ändringsföreskrifter:
2008:31 - 6 § 

2005:7

Vakthållning

Ändringsföreskrifter:
2006:18 - 4 kap. 1-2 §§ och 36 §
2007:13 - 1 kap. 1-2 §§
2008:61 - 1 kap. 2 §, 3 kap. 2 § och 8 kap. 1 § 
2012:1 - 1 kap. 2 §
2012:5 - Bekantgörande TSFS 2012:68

Senast uppdaterad 2023-09-28