Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Säkerheten på fartyg - fartygs sjövärdighet

Säkerheten på fartyg - fartygs sjövärdighet.

Skrov

Grundförfattning

Beskrivning

2006:1

Upphävd, men gäller i vissa delar genom övergångs-bestämmelser i TSFS 2009:114

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord

Ändringsföreskrifter:
2006:41 - Ändr. 2 kap. 1 §, ny regel 23-3 i bilaga 1
2007:8 - Ändr. regel 11.3, 16.3.8–9 och 16.4.5–6 i bilaga 5
2007:17 - Ändr. regel 4.13 i bilaga 4, regel 5 i bilaga 7 och regel 4.8.13, 7.7 och 11.6.3 i bilaga 9
2007:26 - Upph. regel 18 punkt 9.6.2 i bilaga 5; ändr. 1 kap. 11 och 13 §§, 2 kap. 1 §, punkt 6–8 i övergångsbestämmelserna, regel 3-2, 8-1 och 15.11 i bilaga 1, I kap. regel 4 samt III kap. regel 29 och 39 i bilaga 2, regel 1, 3.2.1–3.2.3, 3.2.10, 3.6, 3.9.3, 4, 7.2 och 7.3 i bilaga 3, regel 3.3.1 i bilaga 4, regel 1.2, 3.3.4, 8.1.1, 12.6.2, 18.9.6.1 och 18.9.7 i bilaga 5, del 2 regel 3 i bilaga 6, regel 10.1 i bilaga 7 samt regel 3.6, 4.2.1, 4.8.7, 5.1, 5.7, 7.4.5 och 15 i bilaga 9, i bilaga 3 ny regel 3.2.2 a, i bilaga 5 två nya regler, 18.9.4 a och 18.9.4 b
2008:19 - Ändr. 2 kap. 1 §
2008:68 - Ändr. 1 kap. 15 och 17 §§, 2 kap. 1 §, övergångsbestämmelser punkt 4–6, 8 och 12 regel 3-2, 3-4, 3-6, 5.5, 6.4, 6.5.1.2, 6.5.2, 6.5.4, 8.6, 9.1, 11.9, 12, 12-1, 12-2, 15, 17, 20-1, 20-2, 20-4, 21, 22, 23-2, 23-3, 25-1, 25-4, 25-9 och 25-10 i bilaga 1, regel 4 i Allmänt, regel 1, 2, 12, 14, 14-1, 16, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 39 och 44 i del 1 i bilaga 2, regel 3.2, 3.9, 5.1, 5.2, 5.3.2, 5.3.3, 6, 7 och 8 i bilaga 3, regel 4.1, 4.2, 4.4, 4.10, 4.11 och 4.15 i bilaga 4, regel 1, 3, 8, 9, 10, 11.3, 12, 13, 14, 15, 16.3.8–16.3.9, 16.4.5–16.4.6 och 18 i bilaga 5, regel 4, 10, 15, 18, 19, 25, 26, 27, 29 och 31 i del 1, regel 2, 39, 10 och 13 i del 2 i bilaga 6, regel 11 och 12 i bilaga 7, regel och 4 i bilaga 8, regel 3, 4, 6, 7.4.3, 7.4.6, 10 och 11.6.3 i bilaga 9

2014:19

Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

Rättelseblad

2017:9

Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

2017:10

Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

 

Maskineri och elektrisk anläggning

Grundförfattning

Beskrivning

2003:17

Personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska fartyg

Ändringsföreskrifter:
2008:50 - 20 och 21 §§
2017:20 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling 

2008:82

Anslutning av fartyg till ett landbaserat elkraftsystem

Ändringsföreskrifter:
2014:26 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2017:17 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2018:16 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

2014:1

Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

Brandskydd

Grundförfattning

Beskrivning

1963:A10

Installation av gasolförbrukande apparater ombord i fartyg (gasolkungörelse)

Ändringsföreskrifter:  
1993:26 - 2
2014:27 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2017:11 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2018:3 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

1970:A13

Sjöfartsverkets kungörelse om brandskydd på fartyg

1974:A11

Tilläggsbestämmelser till kungörelse 1970:A13 om brandskydd på fartyg

Ändringsföreskrifter:
1981:9 - Upphäver bestämmelser om inertgassystem

1994:16

Tillämpningen av ändringar till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

2001:6

Installation av CO2-anläggning i köksventilation

Ändringsföreskrifter:
2017:19 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

2017:8

Bekantgörande av författning som upphäver en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

Bärgningsredskap

Grundförfattning

Beskrivning

1968:A20

Omtryckt i

1970:A16.

Fartygs utrustning

Ändringsföreskrifter:
1977:13 - 1 kap. 1 § och 2 kap. 29-31 §§
1981:17 - övergångsbestämmelserna
1985:3 - 2 kap. 33 §
1996:9 - upph. 2 kap. 1-24 §§ samt 3 kap. 1-16 §§ och 18-20 §§. 
1999:10 - ny paragraf: 2 kap. 33 a §
2000:9 – 1 kap. 1 § (gäller tillämpning)
2003:5 – 2 kap. 25–42 §§ samt 3 kap. 17 § upphävs

1996:5

Upphävd, gäller dock i vissa delar genom övergångs-bestämmelse 2004:29

Föreskrifter om livräddningsredskap och anordningar på fartyg som omfattas av den internationella konventionen om säkerhet för människoliv till sjöss

Ändringsföreskrifter:
1997:12 - Ändr 2 §, nya regler 3.19, 6.5.1-6.5.6, 24-4--24-4 i bilaga 1, ny rubrik till regel 6.5 i bilaga 1, ny bilaga 3
1999:11 - Ändr tillämpningsföreskrift 4 i bilaga 1
2000:10 - Ändr 1 §
2004:29 - Upph

1996:6

Upphävd genom 2004:30 men gäller fortfarande genom övergångsbestämmelser för vissa fartyg. 

Livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg som inte omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss 

Ändringsföreskrifter:  
2000:11 - 1 §

2004:30

Livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg som inte omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss

Rättelseblad

Ändringsföreskrifter:
2006:32 - 1 kap. 7 §, 2 kap. 1a, 4, 7 8 §§, 4 kap. 6 §, 10 kap. 3 §.
2007:6 - 1 kap. 10 §
2008:60 - 1 kap. 10, 11 §§, 5 kap. 5 och 7 §§, 6 kap. 2 §, 8 kap. 6-7 §§, 10 kap. 3 §, 11 kap. 6 § samt regel 5 i bilaga 3
2009:34 - 1 kap. 3-4 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2,6,7,9 och 10 §§, 10 kap. 3 §, 11 kap. 1, 5-7, 9-10 §§ samt bilaga 4, punkten 5
2014:23 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2017:22 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2018:12 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

Annan utrustning

Grundförfattning

Beskrivning

1997:15

Hetoljeanläggningar i fartyg

Ändringsföreskrifter:
2008:38 - 3 och 4 §§ 
2017:16 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

Senast uppdaterad 2023-09-28