Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjömanssociala frågor med mera - arbetstider till sjöss

Sjömanssociala frågor med mera - arbetstider till sjöss.

Grundförfattning

Beskrivning

2003:9

Vilotid för sjömän

Ändringsföreskrifter:
2006:28 - 4 och 5 §§

Senast uppdaterad 2023-09-28