Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjötrafiken - övriga bestämmelser för sjötrafiken

Sjötrafiken - övriga bestämmelser för sjötrafiken.

Grundförfattning

Beskrivning

1979:16

Resolutioner avseende flytande sjömärken

1980:43

Resolutioner avseende flytande sjömärken i farvattnen mellan Åhus och Gävle 

1982:2

Resolutioner avseende flytande sjömärken i farvattnen mellan Gävle och finska gränsen

2007:19

Sjövägmärken

Ändringsföreskrifter:
2008:55 - 9, 10, 13 och 14 §§

Föreskriften upphör den 1 aoril 2019 och ersätts av TSFS 2019:12

2017:25

Bekantgörande av författning som upphäver en SJÖFS

2019:1

Bekantgörande av författning som upphäver en SJÖFS

Senast uppdaterad 2023-09-28