Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Rekordfå sjö- och flygräddningslarm när fjolåret summeras

Nyhet 2023-04-05
Lifeguard 004 ute till havs
En av sjöfartsverkets 7 räddningshelikoptrar assisterar vid sjönöd.

2022 hanterade sjö- och flygräddningscentralen 1554 sjö- och flygräddningsärenden, vilket är en minskning med 10 procent i jämförelse med genomsnittet för 2017-2021. – Det är otroligt glädjande att antalet larm minskar, det är en positiv trend som vi ser nu, säger Carina Eriksson, enhetschef på Sjöfartsverkets avdelning för sjö- och flygräddning.

Pandemin banade väg för sjöfarten

Under 2020 ökade fritidsbåtstrafiken på sjön. Samtidigt som regeringens beslut om att tillfälligt stoppa resor till och från Sverige ökade den inhemska turismen – och många vände blicken mot båt- och sjölivet. Gamla, upptagna båtar sjösattes och båtförsäljare sålde slut på sina lager innan sommaren hade börjat.

– Detta i sin tur ledde till ökat tryck även för sjöräddningen. Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet påpekade att det var många nya båtmänniskor på sjön med mindre sjövana än vanligt.

Förra året verkade dock trenden med larm som går att koppla till oerfarna båtägare ha avtagit.

– I samband med att flygterminaler öppnade och bränslet blev dyrare avtog suget för fritidstrafiken på sjön. Förra året hade vi en nedgång i antalet larm kring flyg- och sjöräddningsärenden. 2022 hanterade sjö- och flygräddningscentralen 1554 sjö- och flygräddningsärenden vilket är en minskning med 10 procent i jämförelse med genomsnittet för de senaste fyra åren, säger Carina Eriksson.

Räddningsarbetet till sjöss

Räddningsarbetet bygger på samverkan, där Sjöfartsverket leder insatsen. Och deltagande räddningsenheter kan komma från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, kommunal räddningstjänst med flera. Räddningsbåtar, helikoptrar, svävare och lotsbåtar är bara några av de resurser som används vid sjö- och flygräddningsinsatser. Sjöräddningssällskapet deltog i 80 procent av insatserna.

– Vi är en stor grupp som alla samarbetar för ett tryggare liv på sjön och en bättre framtida sjöfart, säger Carina Eriksson.

Fyren vid Svartklubben

Miljöinitiativ Svartklubben

Genom ett miljöinitiativ från båtmännen vid Svartklubben har de lyckats korta ner rutten utanför fyren. Därmed sparar de 7 procent bränsle.

Förbättringsförslaget