Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Anlöpsservice

Vi på Anlöpsservice finns till för dig som har frågor relaterade till ett svenskt anlöp.

Vi hjälper dig med frågor gällande bland annat kostnader och fakturor för lotsning och farledsavgifter, fartyg och fartygsinformation, användaruppgifter, kreditavtal inklusive förändring av dessa samt utlämnade av viss statistik kopplat till anlöp.

För MSW-relaterade frågor ber vi dig vända dig till MSW Support.

Frågor och svar

Här finner du svar på våra mest förekommande frågor. Hittar du inte svar på din fråga så kontakta oss på Anlöpsservice så hjälper vi dig.

Våra öppettider och avvikande telefontider.

Vi på Anlöpsservice finns till för dig som har frågor relaterade till ett svenskt anlöp. Vi hjälper dig med frågor gällande bland annat kostnader och fakturor för lotsning och farledsavgifter, fartyg och fartygsinformation, användaruppgifter, kreditavtal inklusive förändring av dessa samt utlämnade av viss statistik kopplat till anlöp.

Genom att använda och rapportera på korrekt kundnummer minskar/försvinner risken att fartygsanmälan, lotsbeställning, farledsdeklaration och fakturering registreras på fel kund.

Varje fartyg är unikt och görs rapportering i MSW Reportal på felaktigt fartyg innebär det att rapporteringen baseras på felaktiga uppgifter. Det leder till att alla inblandade myndigheter nås av missvisade information gällande anlöpet.

Tips: Använd IMO-nummer vid din rapportering för att säkerställa att rapporteringen blir på korrekt fartyg.

Sjöfartsverket tillhandahåller tjänsten Lotsinfo som är en återspegling av planerade lotsuppdrag till svenska hamnar. Tjänsten är responsiv och fungerar därmed på olika enheter så som dator eller mobiltelefon.

Till Lotsinfo

Ja. En länk visas under fliken farledsdeklaration respektive Lots/förhalning i MSW Reportal. Sammanställningen av kostnader kan även visas från responsmeddelande i loggen.

Ja. Kontakta Anlöpsservice så informerar vi berörda myndigheter om korrekt ATA/ATD.

Ett felaktigt ATA/ATD kan inte ändras när det har blivit registrerat.

Du kan hämta den från Sjöfartsverkets webbplats. Det går också att ladda ner den i MSW Reportal.

Senast uppdaterad 2023-09-28